پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
20
تاریخ انتشار
23 آبان 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
6 بازدید
45,000 تومان

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

چکیده وکیل و موکل در عقد وکالت دارای تعهداتی به صورت متقابل نسبت به همدیگر هستند مسئولیت مدنی اشخاص مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است که این مسئولیت ها در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر می باشد به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری می باشند الزامات حرفه ای و کلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت مصلحت و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.   کلمات کلیدی : مسولیت مدنی ، وکیل دادگستری، موكل ، فعل زیان بار.  

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

  فهرست مطالب چکیده 2 مقدمه. 4 1-کلیات و مفاهیم تحقیق.. 5 1-1-مفهوم مسئولیت مدنی.. 5 1-1-1-مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 5 1-1-2- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 5 1-2- مفهوم وکیل دادگستری.. 6 1-2-اقسام مسئولیت مدنی.. 6 1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی.. 7 1-2-2- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 7 1-3-ارکان مسئولیت مدنی.. 7 2- مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 10 2-2- انواع مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 10 2-2-1-مسئولیت قراردادی.. 10 2-2-2-مسئولیت قراردادی.. 11 2-3-شرایط تحقق مسئولیت  مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 11 2-4-شرایط لازم برای امکان مطالبه خسارت... 12 نتیجه. 16 پیشنهادات... 17 منابع و مآخذ. 18    

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

  مقدمه به طور کلی مسوولیت مدنی اشخاص مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس به مسوولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است. در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسوولیت بدون تقصیر و در قانون مسوولیت مدنی، مسوولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسوولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود. اینکه تمام اشخاص مطابق با قوانین مسوول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران هستند، بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی‌شان دارای مسوولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی‌ و کارشناسان رسمی ‌دادگستری و سایر شاغلان حرفه‌ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی ساماندهی، نظارت و کنترل می‌شود. با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسوولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی ‌قانون مدنی ، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت از قانون مدنی، دارای الزامات و مسوولیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه‌ای نیز هستند. در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسوولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسوولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه‌ای) است. باید بدانیم مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت با باید‌ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی در مقابل طرف موکل می‌کند.    

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

چکیده

وکیل و موکل در عقد وکالت دارای تعهداتی به صورت متقابل نسبت به همدیگر هستند مسئولیت مدنی اشخاص مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است که این مسئولیت ها در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر می باشد به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری می باشند الزامات حرفه ای و کلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت مصلحت و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.

 

کلمات کلیدی : مسولیت مدنی ، وکیل دادگستری، موكل ، فعل زیان بار.

 

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

 

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه. 4

1-کلیات و مفاهیم تحقیق.. 5

1-1-مفهوم مسئولیت مدنی.. 5

1-1-1-مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 5

1-1-2- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 5

1-2- مفهوم وکیل دادگستری.. 6

1-2-اقسام مسئولیت مدنی.. 6

1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی.. 7

1-2-2- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 7

1-3-ارکان مسئولیت مدنی.. 7

2- مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 10

2-2- انواع مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 10

2-2-1-مسئولیت قراردادی.. 10

2-2-2-مسئولیت قراردادی.. 11

2-3-شرایط تحقق مسئولیت  مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل.. 11

2-4-شرایط لازم برای امکان مطالبه خسارت12

نتیجه. 16

پیشنهادات17

منابع و مآخذ. 18

 

 

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

 

مقدمه

به طور کلی مسوولیت مدنی اشخاص مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس به مسوولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است.

در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسوولیت بدون تقصیر و در قانون مسوولیت مدنی، مسوولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسوولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.

اینکه تمام اشخاص مطابق با قوانین مسوول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران هستند، بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی‌شان دارای مسوولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی‌ و کارشناسان رسمی ‌دادگستری و سایر شاغلان حرفه‌ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی ساماندهی، نظارت و کنترل می‌شود.

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسوولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی ‌قانون مدنی ، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت از قانون مدنی، دارای الزامات و مسوولیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه‌ای نیز هستند. در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسوولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسوولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه‌ای) است. باید بدانیم مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت با باید‌ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی در مقابل طرف موکل می‌کند.

 

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در قبال موکل(کار تحقیقی2)

45,000 تومان