خرید
https://www.aparat.com/v/rzfAx/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_6_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_pdf
14,000 تومان

نقد و آسیب شناسی برنامه ششم و هفتم توسعه دولت ایران با تاکید بر اقتصاد

خرید
پرداخت دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی، پاسداری از بیت المال یا حمایت از حقوق زنان
20,000 تومان

پرداخت دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی، پاسداری از بیت المال یا حمایت از حقوق زنان

خرید
سند راهبردی ایران و چین
25,000 تومان

سند راهبردی ایران و چین

خرید
16,000 تومان

بررسي تطبيقي جايگاه رئيس جمهور در ايران و فرانسه

خرید
قانون جدید حمایت از خانواده ( مزایا معایب )
32,000 تومان

قانون جدید حمایت از خانواده ( مزایا معایب )

خرید
بررسی سیر تحولات معامله به قصد فرار از دین
25,000 تومان

بررسی سیر تحولات معامله به قصد فرار از دین

خرید
بررسی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهت مبانی سیاسی
24,000 تومان

بررسی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهت مبانی سیاسی

خرید
نمونه سوالات قواعد فقه2 همراه با پاسخنامه-پیام نور
10,000 تومان

نمونه سوالات قواعد فقه2 همراه با پاسخنامه-پیام نور

خرید
مطالعه حد زنا در حقوق جزای اسلام و ایران
16,000 تومان

مطالعه حد زنا در حقوق جزای اسلام و ایران

خرید
بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی
21,000 تومان

بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی

خرید
بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال
30,000 تومان

بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال

خرید
تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی
29,000 تومان

تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی

0