خرید
نمونه سوالات قواعد فقه2 همراه با پاسخنامه-پیام نور
10,000 تومان

نمونه سوالات قواعد فقه2 همراه با پاسخنامه-پیام نور

خرید
مطالعه حد زنا در حقوق جزای اسلام و ایران
16,000 تومان

مطالعه حد زنا در حقوق جزای اسلام و ایران

خرید
بررسی اکوسیستم استارت آپی و نحوه تنظیم طرح کسب و کار و بیزینس پلن برای آن
32,000 تومان

بررسی اکوسیستم استارت آپی و نحوه تنظیم طرح کسب و کار و بیزینس پلن برای آن

خرید
خلاصه کتاب رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی
32,000 تومان

خلاصه کتاب رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی تالیف سید محمد صدری

خرید
بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی
21,000 تومان

بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی

خرید
5,500 تومان

مقاله خودکشی

خرید
تاثیر آموزش گروهی مهارتهای زندگی مدیریت خشم، جرات‎‌آموزی بر کاهش خشم و خشمهای انفجاری و افزایش جراتمندی در مادران کودک با اختلالات عصبی رشدی
12,000 تومان

تاثیر آموزش گروهی مهارتهای زندگی مدیریت خشم، جرات‎‌آموزی بر کاهش خشم و خشمهای انفجاری و افزایش جراتمندی در مادران کودک با اختلالات عصبی رشدی

خرید
بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال
30,000 تومان

بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال

خرید
تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی
29,000 تومان

تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی

خرید
خلاصه فصل سوم و چهارم و پنجم کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم - جلد اول
28,000 تومان

خلاصه فصل سوم و چهارم و پنجم کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم – جلد اول

خرید
40سوال تستی کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم - جلد اول
24,000 تومان

40-سوال تستی کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم-جلد اول

خرید
خلاصه مبحث اجاره از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان
32,000 تومان

خلاصه مبحث اجاره از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان

0