پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
22
تاریخ انتشار
9 آبان 1401
تعداد بازدید
38 بازدید
42,000 تومان

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

چکیده در عصر حاضر بیش از یکصد و نود کشور هستند که خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد پایبند می دانند که یکی ازمهمترین اصول آن پایبندی به عهدنامه ها در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در طول تاریخ روابط ملتها، معاهدات نقش تعیین کننده و مهمی ایفا کرده اتد تا جائیکه کنوانسیون 1969 وین هم صراحتا اعلام کرده که برخی معاهدات تحت هیچ شرایطی اعم از سیاسی، اقتصاد و اجتماعی قابل عدول و فسخ نیستند و استناد به تغییر اوضاع و احوال به چند مورد استثناء شده است. براساس قاعده ربوس (اوضاع و احوال) هرگاه اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ای در طول زمان و در حین اجرای آن دچار تغییر بنیادین و اساسی شود طرفی که تغییر برایش حادث شده است می تواند به عنوان موجبی برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کند. شرایط و چگونگی اعمال نظربه اوضاع و احوال به وضوح در عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین درج شده است. از نهادهاي حقوقي و قضايي انتظار مي‌رود با اعمال قواعد حقوقي مناسب، راه حلي اصولي و كامل براي هر قضيه‌اي كه در اجتماع درحال تحول روي مي‌دهد، بيابند. اين راه حل بايد بر پايه قواعد صحيح استوار بوده و با عدالت و روح انصاف نيز سازگار باشد. موضوع مورد بحث در اين مقاله، بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی است. کلید واژه ها: اوضاع و احوال، آرا، دیوان بین الملل.

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

مقدمه از نهادهاي حقوقي و قضايي انتظار مي‌رود با اعمال قواعد حقوقي مناسب، راه حلي اصولي و كامل براي هر قضيه‌اي كه در اجتماع درحال تحول روي مي‌دهد، بيابند. اين راه حل بايد بر پايه قواعد صحيح استوار بوده و با عدالت و روح انصاف نيز سازگار باشد. معاهدات بین المللی همانند دیگر قواعد حقوقی از دو عنصر ثبات و تغییر برخوردارند زیرا از طرفی نیازهای امروز جامعه جهانی بر اثر تحوات و دگرگونی های عصر حاضر چهره جدیدی به خود گرفته و رشد سریع علم و تکنولوژی و گسترش ارتباطات جهانی و لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان باعث انعقاد معاهدات جدید و تاسیس نهادهای متناسب با این نیازها و تحوات گردیده است. و از طرف دیگر این ضرورت نباید ثبات و امنیت و استمرار معاهدات بین المللی را تهدید نماید و اصل لزوم وفا به معاهدات را تضعیف کند، زیرا ثبات و امنیت هر دو از پایه های اساسی هر نظام حقوقی و اجتماعی هستند. قاعده لزوم وفا به معاهدات تبلور عنصر ثبات و استمرار معاهدات است و برای حفظ عنصر تغییر و هماهنگی معاهدات با نیازها و تحوات جامعه بشری و رعایت عدالت، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که یکی از اصول مهم و قدیمی حقوق بین الملل می باشد وضع گردیده است. به نظر می رسد این اصل بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر است. البته برای جلوگیری از سوء استفاده دولتها و حاکمیت هرج و مرج بر روابط بین المللی و حفظ صلح و امنیت جهانی و ثبات معاهدات شرایط و محدویتهائی برای استناد به اصل مزیور در ماده 62 کنوانسیون 1969 وین راجع به معاهدات بین المللی ذکر شده و آئین اجرائی خاصی برای استناد به آن وضع گردیده است. بررسی تاریخی اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال بیانگر این حقیقت است که اصل مزبور در همه تمدنها و نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و در سیستم های حقوقی پیشرفته جهان هم نهادهای مشابه این اصل وجود دارد از قبیل تئوری حوادث پیش بینی نشده، تئوری قوه قاهره یا فورس ماژور، نظریه عذر در فقه اسامی، تئوری ضرورت و اضطرار، تئوری انتفای قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه از بین رفتن مبنای قرارداد در حقوق آلمان. موضوع مورد بحث در اين مقاله، بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی است. منظور از اين تحقيق بررسي ميزان تأثير تغيير اوضاع و احوال در حالتي است كه به مرحله غيرممكن شدن آرا نرسيده و تنها موجب دشواري و يا ضرري شدن شده‌باشد. بديهي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، سنجش سود و زيان، بررسي حوادث اجتماعي و ساير پيش‌بيني‌هاي لازم روابط حقوقي حال و آينده خود را تنظيم كنند. در روابط اقتصادي پيچيده دنياي كنوني اطلاع كافي از اوضاع و احوال  ضروري است و سيستم قضايي كشورها نمي‌تواند عدم آگاهي افراد را در روابط تجاري جبران كند.

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

چکیده

در عصر حاضر بیش از یکصد و نود کشور هستند که خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد پایبند می دانند که یکی ازمهمترین اصول آن پایبندی به عهدنامه ها در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در طول تاریخ روابط ملتها، معاهدات نقش تعیین کننده و مهمی ایفا کرده اتد تا جائیکه کنوانسیون 1969 وین هم صراحتا اعلام کرده که برخی معاهدات تحت هیچ شرایطی اعم از سیاسی، اقتصاد و اجتماعی قابل عدول و فسخ نیستند و استناد به تغییر اوضاع و احوال به چند مورد استثناء شده است. براساس قاعده ربوس (اوضاع و احوال) هرگاه اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ای در طول زمان و در حین اجرای آن دچار تغییر بنیادین و اساسی شود طرفی که تغییر برایش حادث شده است می تواند به عنوان موجبی برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کند. شرایط و چگونگی اعمال نظربه اوضاع و احوال به وضوح در عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین درج شده است. از نهادهاي حقوقي و قضايي انتظار مي‌رود با اعمال قواعد حقوقي مناسب، راه حلي اصولي و كامل براي هر قضيه‌اي كه در اجتماع درحال تحول روي مي‌دهد، بيابند. اين راه حل بايد بر پايه قواعد صحيح استوار بوده و با عدالت و روح انصاف نيز سازگار باشد. موضوع مورد بحث در اين مقاله، بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی است.

کلید واژه ها: اوضاع و احوال، آرا، دیوان بین الملل.

بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

مقدمه

از نهادهاي حقوقي و قضايي انتظار مي‌رود با اعمال قواعد حقوقي مناسب، راه حلي اصولي و كامل براي هر قضيه‌اي كه در اجتماع درحال تحول روي مي‌دهد، بيابند. اين راه حل بايد بر پايه قواعد صحيح استوار بوده و با عدالت و روح انصاف نيز سازگار باشد. معاهدات بین المللی همانند دیگر قواعد حقوقی از دو عنصر ثبات و تغییر برخوردارند زیرا از طرفی نیازهای امروز جامعه جهانی بر اثر تحوات و دگرگونی های عصر حاضر چهره جدیدی به خود گرفته و رشد سریع علم و تکنولوژی و گسترش ارتباطات جهانی و لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان باعث انعقاد معاهدات جدید و تاسیس نهادهای متناسب با این نیازها و تحوات گردیده است. و از طرف دیگر این ضرورت نباید ثبات و امنیت و استمرار معاهدات بین المللی را تهدید نماید و اصل لزوم وفا به معاهدات را تضعیف کند، زیرا ثبات و امنیت هر دو از پایه های اساسی هر نظام حقوقی و اجتماعی هستند. قاعده لزوم وفا به معاهدات تبلور عنصر ثبات و استمرار معاهدات است و برای حفظ عنصر تغییر و هماهنگی معاهدات با نیازها و تحوات جامعه بشری و رعایت عدالت، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که یکی از اصول مهم و قدیمی حقوق بین الملل می باشد وضع گردیده است. به نظر می رسد این اصل بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر است. البته برای جلوگیری از سوء استفاده دولتها و حاکمیت هرج و مرج بر روابط بین المللی و حفظ صلح و امنیت جهانی و ثبات معاهدات شرایط و محدویتهائی برای استناد به اصل مزیور در ماده 62 کنوانسیون 1969 وین راجع به معاهدات بین المللی ذکر شده و آئین اجرائی خاصی برای استناد به آن وضع گردیده است. بررسی تاریخی اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال بیانگر این حقیقت است که اصل مزبور در همه تمدنها و نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و در سیستم های حقوقی پیشرفته جهان هم نهادهای مشابه این اصل وجود دارد از قبیل تئوری حوادث پیش بینی نشده، تئوری قوه قاهره یا فورس ماژور، نظریه عذر در فقه اسامی، تئوری ضرورت و اضطرار، تئوری انتفای قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه از بین رفتن مبنای قرارداد در حقوق آلمان. موضوع مورد بحث در اين مقاله، بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی است. منظور از اين تحقيق بررسي ميزان تأثير تغيير اوضاع و احوال در حالتي است كه به مرحله غيرممكن شدن آرا نرسيده و تنها موجب دشواري و يا ضرري شدن شده‌باشد. بديهي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، سنجش سود و زيان، بررسي حوادث اجتماعي و ساير پيش‌بيني‌هاي لازم روابط حقوقي حال و آينده خود را تنظيم كنند. در روابط اقتصادي پيچيده دنياي كنوني اطلاع كافي از اوضاع و احوال  ضروري است و سيستم قضايي كشورها نمي‌تواند عدم آگاهي افراد را در روابط تجاري جبران كند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی اوضاع و احوال در آرا دیوان بین المللی

42,000 تومان