خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی تطبیق قوه مقننه،قوه مجریه ،قوه قضاییه کشور ایران با روسیه

خرید
22,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراهای مربوط به قواعد حقوقی

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی تبیین جهات شروع به تعقیب در امور کیفری

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی علت ورود ملت های گوناگون جهان به آیین اسلام

خرید
31,000 تومان

کار تحقیقی احکام لقطه در فقه و قانون مدنی

خرید
24,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت ارش و آثار آن

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
18,000 تومان

تحقیق آثار حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ لایحه جدید نسبت به قانون فعلی و کاهش مالیات اشخاص حقوقی در لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد

خرید
11,000 تومان

کار تحقیقی تحولات حقوق بین الملل در پرتو حقوق بشر

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی محاصره و ایجاد دیوار های حایل

0