پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
72
تاریخ انتشار
26 تیر 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
142 بازدید
68,000 تومان

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

  چکیده شهرهای خلاق به عنوان مراکز نوآوری خلاقیت و تبدیل ایده به ثروت قلمداد می گردند ازآنجا که ایده و نوآوری عناصراصلی رقابتی درعصرجهانی شدن هستند داشتن شهرخلاق آرزوی هرجامعه ای است اما به واقع شهرخلاق چگونه شهری است و چه ویژگی ها و شاخص هایی دارد؟ شرایط لازم برای اینکه شهری خلاق باشد چیست؟ این تحقیق با بررسی تحلیل موضوع سعی درپاسخ دادن به سوال های مذکور دارد آنچه که درمورد شهر خلاق با توجه به ادبیات نظری می توان ذکر کرد این است که شهرخلاق رویکردی فرهنگی درتوسعه شهری است دراین رویکرد شهربابد بتواند محیطی جذاب برای جذب و پرورش استعدادها نوآوریها و ایده ها باشد و بتواند از ایده ها و خلاقیت افراد چه افراد خاص و ویژه مثل هنرمندان دانشمندان نویسندگان و چه از ایده های شهروندان عادی درجهت حل مسائل اساسی و نیز درجهت پایه ریزی رشد و توسعه ای خلاق بهره ببرد دراین نگرش فرهنگ پایه اصلی توسعه محسوب می شود و سایر بخشها از آن متاثر است بطوریکه اساس اقتصادی این شهرها نیز برپایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و از مفاهیمی چون صنایع فرهنگی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق سخن به میان می آید جذب و پرورش استعدادها و ایده ها نیازمند محیطی تنوع پذیر بردبار و باز است بطوریکه افراد خلاق بتوانند به راحتی درآن فعالیت و کار کنند یک شهرخلاق باید بتواند گروه های مختلف اجتماعی با فرهنگ های مختلف را درخود پذیرا باشد هدف ما در این پژوهش بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان می باشد. کلیدواژگان: شهر، شهر خلاق، ایران، جهان، توسعه.      

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

    فهرست مطالب پیشگفتار 1 فصل اول- کلیات تحقیق.. 3 1- مقدمه. 3 1-1- بیان مسئله. 3 1-2- سوال های تحقیق.. 3 سوال اصلی.. 3 سوالات فرعی.. 3 1-3- فرضیه های تحقیق.. 4 فرضیه اصلی.. 4 فرضیه های فرعی.. 4 1-4- متغییرهای تحقیق.. 4 1-5- پیشینه موضوع. 4 1-6- اهداف تحقیق.. 8 1-7- روش تحقیق.. 9 1-8- روش گرد آوری اطلاعات.. 9 1-9- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 9 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9 1-11- بیان مفاهیم. 9 فصل دوم –  مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 11 مقدمه. 11 2-1- مبانی نظری.. 11 2-2- شرایط لازم برای شهر خلاق.. 13 2-2-1- تمرکز. 14 2-2-2- تنوع. 14 2-2-3- پویایی و تحرک... 14 2-3- بررسی شهر سالم. 15 2-4- ویژگی های شهر خلاق.. 16 2-5- تأثیر محیط بر خلاقیت... 17 2-6- بسترهای شهر خلاق.. 18 2-7- ارکان شهر خلاق.. 18 2-8- شبکه شهر خلاق.. 20 2-8-1- اهداف شبکه شهرهای خلاق.. 21 2-8-2- حوزه‌های فعالیت: 21 2-9- ابعاد شهر خلاق.. 23 2-10- عناصر کلیدی شهر خلاق.. 24 2-11- شاخص های  شهر خلاق.. 25 2-11-1- شاخص خلاقيت فلورداي FCI 26 2-11-2- شاخص خلاقيت شارپي SHCI 27 2-11-3- شاخص جوامع خلاق CCI 27 2-11-4- شاخص قدرت خلاق CVI 28 2-11-5- شاخص خلاقيت اروپا ECI 28 2-11-6- شاخص خلاقيت هنگكنگ HKCI 28 2-11-7- شاخص خلاقيت چك CZCI 29 2-11-8- شاخص خلاقيت يبالتمورBCI 29 2-11-9- شاخص خلاقيت لندري LCI 29 2-11-10- شاخص شهر خلاق CCI 29 2-11-11- شاخص خلاقيت جهاني GCI 30 2-11-12- شاخص فضاي خلاق CSI 30 2-12- مزایای و معایب شهر خلاق.. 30 2-14- بررسی شبکه شهر خلاق؛ رویکردی برای فراگیر شدن ایده شهر خلاق.. 36 فصل سوم- بررسی شهر های خلاق در ایران  و جهان.. 38 مقدمه. 38 3-1- تجلی شهر خلاق در دنیا 38 3-2- دسته بندی یونسکو از شهرهای خلاق.. 38 3-3- انواع شهر خلاق  در دنیا 40 3-3-1- شهرهای فن اورانه - نوآور 40 3-3-2- شهرهای فرهنگی -  فکری.. 41 ۳-3-3- شهرهای فرهنگی - فناورانه. 42 3-3-4- شهرهای فناورانه - سازمانی.. 43 3-4- بررسی موردی چند شهر خلاق در جهان.. 44 3-4- 1- بررسی المان های کلیدی شهر خلاق در آمستردام و روتردام. 44 3-4-2- شهر خلاق تورنتوشهر. 44 3-5- شهرهای خلاقر دنیا بر اساس حوزه‌ها 49 3-6- مروری بر اقدامات دو شهر عضو شهر های خلاق.. 54 3-7-1- اصفهان؛ شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی.. 57 3-7-2- رشت؛ شهر خلاق در حوزه خوراک شناسی.. 60 3-7-3- شیراز؛ شهر خلاق ادبیات.. 61 3-7-4- بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنر مردمی.. 62 3-7-5- سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی جهان.. 64 3-8- بحث و جمع بندی.. 65 فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. 67 پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات.. 67 نتیجه گیری.. 68 پیشنهادات.. 69 منابع. 70 پیوست... 72  

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

 

چکیده

شهرهای خلاق به عنوان مراکز نوآوری خلاقیت و تبدیل ایده به ثروت قلمداد می گردند ازآنجا که ایده و نوآوری عناصراصلی رقابتی درعصرجهانی شدن هستند داشتن شهرخلاق آرزوی هرجامعه ای است اما به واقع شهرخلاق چگونه شهری است و چه ویژگی ها و شاخص هایی دارد؟ شرایط لازم برای اینکه شهری خلاق باشد چیست؟ این تحقیق با بررسی تحلیل موضوع سعی درپاسخ دادن به سوال های مذکور دارد آنچه که درمورد شهر خلاق با توجه به ادبیات نظری می توان ذکر کرد این است که شهرخلاق رویکردی فرهنگی درتوسعه شهری است دراین رویکرد شهربابد بتواند محیطی جذاب برای جذب و پرورش استعدادها نوآوریها و ایده ها باشد و بتواند از ایده ها و خلاقیت افراد چه افراد خاص و ویژه مثل هنرمندان دانشمندان نویسندگان و چه از ایده های شهروندان عادی درجهت حل مسائل اساسی و نیز درجهت پایه ریزی رشد و توسعه ای خلاق بهره ببرد دراین نگرش فرهنگ پایه اصلی توسعه محسوب می شود و سایر بخشها از آن متاثر است بطوریکه اساس اقتصادی این شهرها نیز برپایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و از مفاهیمی چون صنایع فرهنگی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق سخن به میان می آید جذب و پرورش استعدادها و ایده ها نیازمند محیطی تنوع پذیر بردبار و باز است بطوریکه افراد خلاق بتوانند به راحتی درآن فعالیت و کار کنند یک شهرخلاق باید بتواند گروه های مختلف اجتماعی با فرهنگ های مختلف را درخود پذیرا باشد هدف ما در این پژوهش بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان می باشد.

کلیدواژگان: شهر، شهر خلاق، ایران، جهان، توسعه.

 

 

 

بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

فصل اول- کلیات تحقیق.. 3

1- مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- سوال های تحقیق.. 3

سوال اصلی.. 3

سوالات فرعی.. 3

1-3- فرضیه های تحقیق.. 4

فرضیه اصلی.. 4

فرضیه های فرعی.. 4

1-4- متغییرهای تحقیق.. 4

1-5- پیشینه موضوع. 4

1-6- اهداف تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- روش گرد آوری اطلاعات.. 9

1-9- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 9

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

1-11- بیان مفاهیم. 9

فصل دوم –  مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 11

مقدمه. 11

2-1- مبانی نظری.. 11

2-2- شرایط لازم برای شهر خلاق.. 13

2-2-1- تمرکز. 14

2-2-2- تنوع. 14

2-2-3- پویایی و تحرک… 14

2-3- بررسی شهر سالم. 15

2-4- ویژگی های شهر خلاق.. 16

2-5- تأثیر محیط بر خلاقیت… 17

2-6- بسترهای شهر خلاق.. 18

2-7- ارکان شهر خلاق.. 18

2-8- شبکه شهر خلاق.. 20

2-8-1- اهداف شبکه شهرهای خلاق.. 21

2-8-2- حوزه‌های فعالیت: 21

2-9- ابعاد شهر خلاق.. 23

2-10- عناصر کلیدی شهر خلاق.. 24

2-11- شاخص های  شهر خلاق.. 25

2-11-1- شاخص خلاقيت فلورداي FCI 26

2-11-2- شاخص خلاقيت شارپي SHCI 27

2-11-3- شاخص جوامع خلاق CCI 27

2-11-4- شاخص قدرت خلاق CVI 28

2-11-5- شاخص خلاقيت اروپا ECI 28

2-11-6- شاخص خلاقيت هنگكنگ HKCI 28

2-11-7- شاخص خلاقيت چك CZCI 29

2-11-8- شاخص خلاقيت يبالتمورBCI 29

2-11-9- شاخص خلاقيت لندري LCI 29

2-11-10- شاخص شهر خلاق CCI 29

2-11-11- شاخص خلاقيت جهاني GCI 30

2-11-12- شاخص فضاي خلاق CSI 30

2-12- مزایای و معایب شهر خلاق.. 30

2-14- بررسی شبکه شهر خلاق؛ رویکردی برای فراگیر شدن ایده شهر خلاق.. 36

فصل سوم- بررسی شهر های خلاق در ایران  و جهان.. 38

مقدمه. 38

3-1- تجلی شهر خلاق در دنیا 38

3-2- دسته بندی یونسکو از شهرهای خلاق.. 38

3-3- انواع شهر خلاق  در دنیا 40

3-3-1- شهرهای فن اورانه – نوآور 40

3-3-2- شهرهای فرهنگی –  فکری.. 41

۳-3-3- شهرهای فرهنگی – فناورانه. 42

3-3-4- شهرهای فناورانه – سازمانی.. 43

3-4- بررسی موردی چند شهر خلاق در جهان.. 44

3-4- 1- بررسی المان های کلیدی شهر خلاق در آمستردام و روتردام. 44

3-4-2- شهر خلاق تورنتوشهر. 44

3-5- شهرهای خلاقر دنیا بر اساس حوزه‌ها 49

3-6- مروری بر اقدامات دو شهر عضو شهر های خلاق.. 54

3-7-1- اصفهان؛ شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی.. 57

3-7-2- رشت؛ شهر خلاق در حوزه خوراک شناسی.. 60

3-7-3- شیراز؛ شهر خلاق ادبیات.. 61

3-7-4- بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنر مردمی.. 62

3-7-5- سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی جهان.. 64

3-8- بحث و جمع بندی.. 65

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. 67

پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات.. 67

نتیجه گیری.. 68

پیشنهادات.. 69

منابع. 70

پیوست… 72

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
بررسی شهرهای خلاق در ایران و جهان

68,000 تومان