پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

اثبات وجود خدا

اثبات وجود خدا
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
21
تاریخ انتشار
20 آذر 1401
تعداد بازدید
38 بازدید
43,000 تومان

اثبات وجود خدا

فهرست مطالب چکیده. 4 مقدمه. 5 کلیــــات تحقیق... 6 اهمیت و ضرورت تحقیق... 6 سؤال تحقیق... 6 فرضيه‏هاي تحقیق... 6 روش تحقیق... 6 ابزار جمع آوری اطلاعات... 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 6 مبانی نظری تحقیق... 7 نظریه فرقهای اسلامی... 7 1- قائلین به عدم روئیت خدا 7 2- قائلین به جواز روئیت.... 7 3- مجسمیة. 7 4- مفوضه. 8 5- مجبره. 8 راههای اثبات خدا 9 1-  راه فطرت... 9 2-  برهان نظم.. 10 2-1- از راه انفس(خودشناسی) 10 2-2- از را آفاق.. 10 تقريرهاي گوناگون برهان نظم.. 11 1- برهان هدفمندي... 11 2- برهان نظم از موارد جزئي... 11 3- برهان هماهنگي در كل عالم.. 12 4- برهان حركت.... 12 5- برهان درجات كمال.. 13 6- برهان معجزه. 13 7- برهان فسخ عزايم.. 14 دلایل «قرآن‌بنیان» در اثبات وجود باری تعالی... 14 1ـ استدلال به فطرت... 14 2ـ استدلال به حدوث اجسام. 15 3ـ استدلال به امکان.. 15 4ـ استدلال بر وجود تامّ و کامل (برهان صدّیقین) 16 5ـ استدلال به حرکت نهایی... 16 6ـ استدلال به نفس..... 16 6ـ1- شناخت خدا؛ شناخت پیشین (عالم ذر) 16 6ـ2- ارائة نشانه‌های خدا در نفس..... 17 6ـ3- توبیخ عدم تأمّل در نفس..... 17 7ـ استدلال به نظم.. 17 8ـ استدلال به هدایت و عنایت.... 17 نتیجه گیری... 18 فهرست منابع.. 21            

اثبات وجود خدا

        چکیده وجود خدا از ديرباز تا كنون ديدگاه هاي متفاوتي وجود داشته است. برخي وجود خدا را بديهي و بي نياز از استدلال مي دانند، زيرا چيزي روشن تر از خدا وجود ندارد تا از طريق آن به خدا پي ببرند برخي ديگر بر وجود خدا استدلال اقامه كرده اند سر سلسله تمام معتقدات دینی ایمان به خداست، در کلمات حضرت علی (ع) هست که فرموده، پایه دین و ریشه دین خداشناسی است. در قرون جدید در اروپا یک تفکری بوجود آمده­است که؛ نه خدا را انکار می­کنند و نه مسائل اثبات خدا را قابل حل می­دانند، می­گویند که بشر نه قادر است وجود خدا را اثبات کند و نه قادر است وجود خدا را نفی کند. اینها هم به منطق الهیون اعتراض می­کنند و هم به منطق مادیون اعتراض می­کنند، و می­گویند که ابزار تحقیق چنین چیزی به بشر داده نشده­است، تنها ابزاری که به بشر برای تحقیق داده شده­است حواس می­باشد که با حواس فقط می­تواند محسوسات را تحقبق کند و کیفیت آنها را بیان کند. ولی ماوراء محسوسات از قلمروی تحقیق بشر خارج است و نمی­تواند آنها را اثبات کند. در مقابل این افراد الهیون و مادیون قرار گرفته­اند، که مادیون می­گویند که اصلا ماوراء الطبیعه­ای وجود ندارد هر چه هست ماده است، و غیر ماده پوچ می­باشد. ولی الهیون قائل هستند که؛ علاوه بر ماده ماوراءالطبیعه­ای هم وجود دارد که به آنها مجردات می­گویند و افکار کسانی که قائل به ماده محض می­باشند و یا کسانی که حوزه مدرکات و قلمرو ادراکات انسان را محدود به حواس می­دانند و می­گویند که هر چیز غیر محسوس غیر قابل تحقیق است را باطل و غلط می­داند و راههایی را برای اثبات وجود خدا بیان می­کنند. هدف در این پژوهش بررسی اثبات وجود خدا می باشد.

کلید واژگان: اثبات وجود خدا، راههاي اثبات خدا، فطرت، برهان نظم

   

اثبات وجود خدا

  مقدمه يكي از دغدغه هاي اساسي انسان و همچنين يكي از موضوعات اساسي و محوري اديان، مسأله وجود خد ا است در باره اثبات و عدم اثبات وجود خد ا، نظري ات گوناگوني وجود دارد كه در حد امكان به آن ها اشاره مي كنيم.برخي از فيلسوفان و متكلمان، وجود خدا را بديهي و بي نياز از دليل و به تعبيري فطري مي دانند.متكلمان اسلامي براي تاييد ادعاي خود، به قرآن و روايات مراجعه مي كنند. قرآن در اين باره مي فرمايد: مگر درباره خدا، پديدآورنده آسمان ها و زمين، ترديدي هست؟ (ابراهیم؛ 14) امام حسين در دعاي عرفه مي فرمايد: چگونه از چيزي كه در وجودش به تو نيازمند است، به تو استدلال شود؟ آيا براي غير از تو ظهوري وجود دارد كه براي تو نباشد تا آشكار كننده تو باشد تو كي غايب بوده اي تا دليل و راهنما نياز داشته باشي كه بر تو دلالت كند و كي دور بوده اي تا آثار و نشانه ها ما را به تو برسانند. كور باد ديده اي كه تو را با آن نشانه ها، ديده بان و نگهبان نبيند و زيانكار باد معامله بنده اي كه براي او، بهره اي از دوستي ات را قرار نداده اي!    

اثبات وجود خدا

فهرست مطالب

چکیده. 4

مقدمه. 5

کلیــــات تحقیق… 6

اهمیت و ضرورت تحقیق… 6

سؤال تحقیق… 6

فرضيه‏هاي تحقیق… 6

روش تحقیق… 6

ابزار جمع آوری اطلاعات… 6

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

مبانی نظری تحقیق… 7

نظریه فرقهای اسلامی… 7

1- قائلین به عدم روئیت خدا 7

2- قائلین به جواز روئیت…. 7

3- مجسمیة. 7

4- مفوضه. 8

5- مجبره. 8

راههای اثبات خدا 9

1-  راه فطرت… 9

2-  برهان نظم.. 10

2-1- از راه انفس(خودشناسی) 10

2-2- از را آفاق.. 10

تقريرهاي گوناگون برهان نظم.. 11

1- برهان هدفمندي… 11

2- برهان نظم از موارد جزئي… 11

3- برهان هماهنگي در كل عالم.. 12

4- برهان حركت…. 12

5- برهان درجات كمال.. 13

6- برهان معجزه. 13

7- برهان فسخ عزايم.. 14

دلایل «قرآن‌بنیان» در اثبات وجود باری تعالی… 14

1ـ استدلال به فطرت… 14

2ـ استدلال به حدوث اجسام. 15

3ـ استدلال به امکان.. 15

4ـ استدلال بر وجود تامّ و کامل (برهان صدّیقین) 16

5ـ استدلال به حرکت نهایی… 16

6ـ استدلال به نفس….. 16

6ـ1- شناخت خدا؛ شناخت پیشین (عالم ذر) 16

6ـ2- ارائة نشانه‌های خدا در نفس….. 17

6ـ3- توبیخ عدم تأمّل در نفس….. 17

7ـ استدلال به نظم.. 17

8ـ استدلال به هدایت و عنایت…. 17

نتیجه گیری… 18

فهرست منابع.. 21

 

 

 

 

 

 

اثبات وجود خدا

 

 

 

 

چکیده

وجود خدا از ديرباز تا كنون ديدگاه هاي متفاوتي وجود داشته است. برخي وجود خدا را بديهي و بي نياز از استدلال مي دانند، زيرا چيزي روشن تر از خدا وجود ندارد تا از طريق آن به خدا پي ببرند برخي ديگر بر وجود خدا استدلال اقامه كرده اند سر سلسله تمام معتقدات دینی ایمان به خداست، در کلمات حضرت علی (ع) هست که فرموده، پایه دین و ریشه دین خداشناسی است. در قرون جدید در اروپا یک تفکری بوجود آمده­است که؛ نه خدا را انکار می­کنند و نه مسائل اثبات خدا را قابل حل می­دانند، می­گویند که بشر نه قادر است وجود خدا را اثبات کند و نه قادر است وجود خدا را نفی کند. اینها هم به منطق الهیون اعتراض می­کنند و هم به منطق مادیون اعتراض می­کنند، و می­گویند که ابزار تحقیق چنین چیزی به بشر داده نشده­است، تنها ابزاری که به بشر برای تحقیق داده شده­است حواس می­باشد که با حواس فقط می­تواند محسوسات را تحقبق کند و کیفیت آنها را بیان کند. ولی ماوراء محسوسات از قلمروی تحقیق بشر خارج است و نمی­تواند آنها را اثبات کند. در مقابل این افراد الهیون و مادیون قرار گرفته­اند، که مادیون می­گویند که اصلا ماوراء الطبیعه­ای وجود ندارد هر چه هست ماده است، و غیر ماده پوچ می­باشد. ولی الهیون قائل هستند که؛ علاوه بر ماده ماوراءالطبیعه­ای هم وجود دارد که به آنها مجردات می­گویند و افکار کسانی که قائل به ماده محض می­باشند و یا کسانی که حوزه مدرکات و قلمرو ادراکات انسان را محدود به حواس می­دانند و می­گویند که هر چیز غیر محسوس غیر قابل تحقیق است را باطل و غلط می­داند و راههایی را برای اثبات وجود خدا بیان می­کنند.

هدف در این پژوهش بررسی اثبات وجود خدا می باشد.

کلید واژگان: اثبات وجود خدا، راههاي اثبات خدا، فطرت، برهان نظم

 

 

اثبات وجود خدا

 

مقدمه

يكي از دغدغه هاي اساسي انسان و همچنين يكي از موضوعات اساسي و محوري اديان، مسأله وجود خد ا است در باره اثبات و عدم اثبات وجود خد ا، نظري ات گوناگوني وجود دارد كه در حد امكان به آن ها اشاره مي كنيم.برخي از فيلسوفان و متكلمان، وجود خدا را بديهي و بي نياز از دليل و به تعبيري فطري مي دانند.متكلمان اسلامي براي تاييد ادعاي خود، به قرآن و روايات مراجعه مي كنند. قرآن در اين باره مي فرمايد: مگر درباره خدا، پديدآورنده آسمان ها و زمين، ترديدي هست؟ (ابراهیم؛ 14)

امام حسين در دعاي عرفه مي فرمايد:

چگونه از چيزي كه در وجودش به تو نيازمند است، به تو استدلال شود؟ آيا براي غير از تو ظهوري وجود دارد كه براي تو نباشد تا آشكار كننده تو باشد تو كي غايب بوده اي تا دليل و راهنما نياز داشته باشي كه بر تو دلالت كند و كي دور بوده اي تا آثار و نشانه ها ما را به تو برسانند. كور باد ديده اي كه تو را با آن نشانه ها، ديده بان و نگهبان نبيند و زيانكار باد معامله بنده اي كه براي او، بهره اي از دوستي ات را قرار نداده اي!

 

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثبات وجود خدا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
atanazi
54,000 تومان
45,000 تومان

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
اثبات وجود خدا
اثبات وجود خدا

43,000 تومان