خرید
دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی
38,000 تومان

دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی

خرید
بررسی حکم حکومتی رهبر
20,000 تومان

بررسی حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی ایران در مورد لایحه بودجه سال 1399 از دیدگاه قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون

خرید
خلاصه عقد ودیعه
22,000 تومان

خلاصه عقد ودیعه

خرید
18,000 تومان

خلاصه فصل ششم: سوآپ(قرارداد معاوضه ای)

خرید
پاسخ سوالات مربوط به درس فلسفه حقوق
16,000 تومان

پاسخ سوالات مربوط به درس فلسفه حقوق

خرید
تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه
22,000 تومان

کار تحقیقی تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه

خرید
تحلیل گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ترور سردار سلیمانی
32,000 تومان

تحلیل گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ترور سردار سلیمانی

خرید
17,000 تومان

کار تحقیقی مکانیسم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشگیری از تخلفات سردفتران رسمی

خرید
کار تحقیقی ماهیت دیه
18,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت دیه

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی مقایسه قاعده غرور با نهاد Fraudulent commercial competition در حقوق خارجی

خرید
15,000 تومان

کار تحقیقی اظهارات نادرست درباره موضوع قرارداد، قبل و حین و بعد از انعقاد قرارداد از منظر فقه و حقوق بین الملل

خرید
12,000 تومان

کار تحقیقی بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

0