خرید
12,000 تومان

بررسی نظریات رالف دارندورف (با تاکید بر نظریه تضاد)

خرید
المان چهار بعدی ایزوپارامتریک
22,000 تومان

المان چهار بعدی ایزوپارامتریک به صورت ماتریس سختی و مدل کردن در نرم افزار اباکوس

خرید
8,000 تومان

سیستم های GPS خودرو

خرید
بررسي تكنولوژي service oriented در سازمانهاي it و تحليل ريسك آن
12,000 تومان

بررسي تكنولوژي service oriented در سازمانهاي it و تحليل ريسك آن

خرید
مقایسه روش های حفاظتی در میکرو گریدهای AC
5,000 تومان

مقایسه روش های حفاظتی در میکرو گریدهای AC

خرید
تعیین جزای نقدی در شرکت در کلاهبرداری
32,000 تومان

کار تحقیقی تعیین جزای نقدی شرکت در کلاهبرداری

خرید
کار تحقیقی مغایرت تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک. با دادرسی عادلانه
25,000 تومان

کار تحقیقی مغایرت تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک. با دادرسی عادلانه

خرید
کار تحقیقی هدف دوم توسعه پايدار (پايان دادن به گرسنگي، دستيابي به امنيت غذايي، بهبود تغذيه و توسعه كشاورزي)
30,000 تومان

کار تحقیقی هدف دوم توسعه پايدار (پايان دادن به گرسنگي، دستيابي به امنيت غذايي، بهبود تغذيه و توسعه كشاورزي)

خرید
نقشه طبقات درصد شیب اراضی در استان تهران
40,000 تومان

پاورپوینت شهرسازی توان ها و محدودیت های طبیعی استان تهران

خرید
مقاله مکتب تحقیقی
60,000 تومان

مقاله مکتب تحقیقی

خرید
کار تحقیقی راهکارهای کاهش جرایم جنسی در بین نوجوانان
21,000 تومان

کار تحقیقی راهکارهای کاهش جرایم جنسی در بین نوجوانان

خرید
کار تحقیقی قوانین کیفری در حمایت از محیط زیست
19,000 تومان

کار تحقیقی قوانین کیفری در حمایت از محیط زیست

0