خرید
خلاصه فصل سوم و چهارم و پنجم کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم - جلد اول
28,000 تومان

خلاصه فصل سوم و چهارم و پنجم کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم – جلد اول

خرید
40سوال تستی کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم - جلد اول
24,000 تومان

40-سوال تستی کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم-جلد اول

خرید
خلاصه مبحث اجاره از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان
32,000 تومان

خلاصه مبحث اجاره از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان

خرید
دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی
38,000 تومان

دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی

خرید
بررسی حکم حکومتی رهبر
20,000 تومان

بررسی حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی ایران در مورد لایحه بودجه سال 1399 از دیدگاه قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون

خرید
خلاصه عقد ودیعه
22,000 تومان

خلاصه عقد ودیعه

خرید
درس تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
30,000 تومان

تحقیق اقتدار مجدد اسلام در دوران صفویان

خرید
18,000 تومان

خلاصه فصل ششم: سوآپ(قرارداد معاوضه ای)

خرید
پاسخ سوالات مربوط به درس فلسفه حقوق
16,000 تومان

پاسخ سوالات مربوط به درس فلسفه حقوق

خرید
تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه
22,000 تومان

کار تحقیقی تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه

خرید
30,000 تومان

نقشه ساختمانی 6 طبقه سازه بتنی دتایل کامل

خرید
جرم سب النبی؛شرایط تحقق و مجازات آن
28,000 تومان

کار تحقیقی جرم سب النبی؛شرایط تحقق و مجازات آن

0