پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
37
تاریخ انتشار
20 آذر 1401
تعداد بازدید
37 بازدید
34,000 تومان

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

      فهرست مطالب مقدمه مبانی نظری مفاهیم خیال در روانشناسی مبانی نظری مفاهیم خیال در فلسفه مبانی نظری مفاهیم خیال در عرفان مفهوم وجایگاه خيال‌ در حكمت‌ متعاليه‌ نقش خیال در تربیت نفس    

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

  مقدمه خیال چه تأثیری در کلیت زندگی ما دارد؟ چه رویکردهایی در پرداختن به خیال می‌تواند برای کلیت زندگی ما مهم باشد؟ چه نوع رویکردی در مسئله‌ی خیال، این موضوع را به‌عنوان یک امور خرد در زندگی ما برجسته می‌کند؟ در چه رویکردهایی حضور یا عدمِ‌حضور خیال، نوعی سلیقه در نسبت با دنیای ما تلقی می‌گردد و در چه رویکردهای، خیال به‌عنوان عامل تغییردهنده‌ی کل ساختار زندگی و جامعه مطرح است؟ در زندگی امروز، پرداختن به هر امر که ناظر به آینده است، بیش‌تر از جنس تکنولوژیک یا رفتارهای صرفاً اقتصادی، ساختاری و مدیریتی است. در گذشته مباحث و مقولاتی مانند فلسفه و هنر نقش تعیین‌کننده را در ساخت جامعه و تعیین آینده‌ی زندگی مردم داشتند. فهم نظرات اصلی مورد توجه و اختلاف در مباحث فلسفه، عرفان و هنر می‌تواند فهم نوعی زندگی دیگر را برای ما نزدیک کند. سنخ‌شناسی مفاهیم و معانی مختلف فلسفی، عرفانی، هنری می‌تواند تأثیرات ماهوی در معرفت و هستی آینده و حتی حال ما داشته باشد. از جمله‌ی این قوا، قوه‌ی خیال است. خیال‌شناسی‌ در همه‌‌‌ی حوزه‌های‌ فکری‌ از جمله‌ حکمت‌، فلسفه‌، دین‌، اسطوره‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ همواره‌ مورد پرسش‌ و تأمل‌ و بحث قرار گرفته‌ و توجه‌ اندیشمندان‌ قدیم‌ و جدید را به خود جلب نموده است. از مهم‌ترین کارکردهای نیروی خیال در انسان، تخیل است. تخیل به معنای خلق صورت‌های موهوم و صورت‌هایی است که در عالم واقع وجود ندارند؛ این امر غالباً با ترکیب صورت‌های واقعی و ساختن ترکیبی غیرِواقعی انجام می‌گیرد. کارکرد دیگر خیال در انسان این است که‌ با ‌قوه‌ی خیال‌ آدمی‌می‌تواند عالم‌ و آفریننده‌ی آن را متعلق‌ شناسایی‌ خویش‌ سازد؛ به اینگونه‌ از تفکر، تفکر خیالی‌ می‌گویند. خیال‌ می‌تواند اسباب‌ وصول‌ به‌ صورت‌های‌ روحانی‌ و مثالی‌ و برزخی‌ شود؛ خیال‌ موجب‌ می‌شود انسان‌ از عالم‌ حس کنده‌ شده و به‌ عالم‌ جامع‌ و وسطی که‌ نه‌ مادی‌ محض‌ است‌ و نه‌ مجرد محض‌، تعلق‌ پیدا کند. شما وقتی‌ آتش‌ را در خیالتان‌ تصور می‌کنید؛ این‌ آتش‌ سوزاننده‌ نیست‌ و هویت‌ مادی‌ ندارد. اگر چنین‌ نبود امکان‌ تصور و تخیل‌ و محاکات‌ آتش‌ و نیز هر شی‌ء دیگری‌ وجود نداشت‌.   ممکن‌ است‌ بسیاری‌ در خواب‌ و خیال‌ خود، آدم‌هایی‌ را بکشند یا به‌ آدم‌هایی‌ عشق‌ بورزند و از انسان‌هایی‌ متنفر باشند. این‌ها همه‌ در عالم‌ خیال‌ چهره‌ می‌گشاید و حکایت‌ از آکندگی‌ آدمی‌از عالم‌ خیال‌ می‌کند. آنچه‌ از عالم‌ خیال‌ متعارف‌ گفتیم‌، رجوع‌ به‌ عالم‌ حس‌ می‌کند و معطوف‌ به‌ صورت‌های‌ حسی است. گاهی‌ از همین‌ صورت‌های‌ محسوس‌، صورتی‌ کلی‌ در نظر می‌آید که به آن‌ خیالِ منتشر می‌گویند. اکنون به بررسی خیال از وجوه گوناگون علمی‌می‌پردازیم.

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری مفاهیم خیال در روانشناسی

مبانی نظری مفاهیم خیال در فلسفه

مبانی نظری مفاهیم خیال در عرفان

مفهوم وجایگاه خيال‌ در حكمت‌ متعاليه‌

نقش خیال در تربیت نفس

 

مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

 

مقدمه

خیال چه تأثیری در کلیت زندگی ما دارد؟ چه رویکردهایی در پرداختن به خیال می‌تواند برای کلیت زندگی ما مهم باشد؟

چه نوع رویکردی در مسئله‌ی خیال، این موضوع را به‌عنوان یک امور خرد در زندگی ما برجسته می‌کند؟

در چه رویکردهایی حضور یا عدمِ‌حضور خیال، نوعی سلیقه در نسبت با دنیای ما تلقی می‌گردد و در چه رویکردهای، خیال به‌عنوان عامل تغییردهنده‌ی کل ساختار زندگی و جامعه مطرح است؟

در زندگی امروز، پرداختن به هر امر که ناظر به آینده است، بیش‌تر از جنس تکنولوژیک یا رفتارهای صرفاً اقتصادی، ساختاری و مدیریتی است.

در گذشته مباحث و مقولاتی مانند فلسفه و هنر نقش تعیین‌کننده را در ساخت جامعه و تعیین آینده‌ی زندگی مردم داشتند. فهم نظرات اصلی مورد توجه و اختلاف در مباحث فلسفه، عرفان و هنر می‌تواند فهم نوعی زندگی دیگر را برای ما نزدیک کند.

سنخ‌شناسی مفاهیم و معانی مختلف فلسفی، عرفانی، هنری می‌تواند تأثیرات ماهوی در معرفت و هستی آینده و حتی حال ما داشته باشد.

از جمله‌ی این قوا، قوه‌ی خیال است. خیال‌شناسی‌ در همه‌‌‌ی حوزه‌های‌ فکری‌ از جمله‌ حکمت‌، فلسفه‌، دین‌، اسطوره‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ همواره‌ مورد پرسش‌ و تأمل‌ و بحث قرار گرفته‌ و توجه‌ اندیشمندان‌ قدیم‌ و جدید را به خود جلب نموده است.

از مهم‌ترین کارکردهای نیروی خیال در انسان، تخیل است. تخیل به معنای خلق صورت‌های موهوم و صورت‌هایی است که در عالم واقع وجود ندارند؛ این امر غالباً با ترکیب صورت‌های واقعی و ساختن ترکیبی غیرِواقعی انجام می‌گیرد. کارکرد دیگر خیال در انسان این است که‌ با ‌قوه‌ی خیال‌ آدمی‌می‌تواند عالم‌ و آفریننده‌ی آن را متعلق‌ شناسایی‌ خویش‌ سازد؛ به اینگونه‌ از تفکر، تفکر خیالی‌ می‌گویند.

خیال‌ می‌تواند اسباب‌ وصول‌ به‌ صورت‌های‌ روحانی‌ و مثالی‌ و برزخی‌ شود؛ خیال‌ موجب‌ می‌شود انسان‌ از عالم‌ حس کنده‌ شده و به‌ عالم‌ جامع‌ و وسطی که‌ نه‌ مادی‌ محض‌ است‌ و نه‌ مجرد محض‌، تعلق‌ پیدا کند. شما وقتی‌ آتش‌ را در خیالتان‌ تصور می‌کنید؛ این‌ آتش‌ سوزاننده‌ نیست‌ و هویت‌ مادی‌ ندارد. اگر چنین‌ نبود امکان‌ تصور و تخیل‌ و محاکات‌ آتش‌ و نیز هر شی‌ء دیگری‌ وجود نداشت‌.

 

ممکن‌ است‌ بسیاری‌ در خواب‌ و خیال‌ خود، آدم‌هایی‌ را بکشند یا به‌ آدم‌هایی‌ عشق‌ بورزند و از انسان‌هایی‌ متنفر باشند. این‌ها همه‌ در عالم‌ خیال‌ چهره‌ می‌گشاید و حکایت‌ از آکندگی‌ آدمی‌از عالم‌ خیال‌ می‌کند. آنچه‌ از عالم‌ خیال‌ متعارف‌ گفتیم‌، رجوع‌ به‌ عالم‌ حس‌ می‌کند و معطوف‌ به‌ صورت‌های‌ حسی است. گاهی‌ از همین‌ صورت‌های‌ محسوس‌، صورتی‌ کلی‌ در نظر می‌آید که به آن‌ خیالِ منتشر می‌گویند. اکنون به بررسی خیال از وجوه گوناگون علمی‌می‌پردازیم.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس
مفهوم خیال در روانشناسی و عرفان و نقش خیال در تربیت نفس

34,000 تومان