پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
52
تاریخ انتشار
23 آبان 1401
تعداد بازدید
37 بازدید
56,000 تومان

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

  فهرست مطالب مقدمه. 4 1-معرفی مختصر کشور آرژانتین.. 5 2-معرفی مختصر کشور اروگوئه. 6 3-طرح دادخواست اولیه از سوی آرژانتین.. 7 4-تعیین قاضی ad hoc. 11 5-معرفی دیوان بین‌المللی دادگستری، تاریخچه و اعضای آن. 14 6-صلاحیت دیوان. 15 7-ادعاهای طرفین درخصوص دامنه صلاحیت دیوان. 18 8-رسیدگی نهایی دیوان به صلاحیت خود و دامنه آن در پرونده حاضر. 21 9-رسیدگی دیوان به اختلاف و ادعای نقض تعهدات... 23 9-1-تقسیم بندی انواع تعهدات به دو قسم شکلی و ماهوی.. 23 9-2-رابطه تعهدات شکلی و ماهوی.. 24 9-3-تعهدات شکلی و ارتباط متقابل آنها 26 10- نتیجه گیری بر مبنای ماده 41. 30 11-رأی نهایی دیوان بین المللی دادگستری.. 30 12- تحلیل رأی دیوان. 34 12-1-اشتباه دیوان در تفسیر زمان تعهد عدم ساخت وساز. 37 12-2-فرصتی برای روشن شدن ابهامات علمی.. 39 12-3-فرصتی برای عمل آینده نگرانه. 45 12-4-فرصتی برای بررسی یک مسئله علمی.. 47 13-نتیجه گیری و پیشنهادات... 49 13-1-نتیجه گیری.. 49 13-2-پیشنهادات... 50 منابع و مآخذ. 51  

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

مقدمه دولت آرژانتین در 4 می 2006 میلادی با مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه دعوایی را علیه دولت اروگوئه مطرح نمود . دولت آرژانتین در دادخواست خود مطرح کرده بود که در زمینه استفاده از رودخانه اروگوئه که رودخانه ای مشترك بین دو کشور است، در 62 فوریه 1975 معاهده ای مابین آنها تنظیم و کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه تشکیل شده تا مواد این معاهده را اجرایی و بر آن نظارت نماید . اختلاف مطروحه طبق دادخواست آرژانتین از این قرار است که دولت اروگوئه در اکتبر 2006 به صورت یک جانبه و بدون توجه به مقررات معاهده فوق، مجوزی برای تأسیس یک کارخانه خمیرسازی در نزدیکی شهر فری بنتوس و در حاشیه رودخانه مشترك صادر و به همین خاطر تعهدات خود را نقض کرده است. بر مبنای این دادخواست دولت آرژانتین از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نموده تا نسبت به محورهای چهارگانه موردنظرش قضاوت نماید که در این 4 محور ضمن برشمردن موارد نقض تعهدات اروگوئه و مسئولیت بین المللی در قبال اعمال خود، درخواست توقف فعالیت ها و تعهد بر عدم تکرار در آینده و همچنین تقاضای اعاده وضعیت به حال سابق از سوی اروگوئه را مطرح کرده است . ضمناً دولت آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را نیز مواد معاهده فوق معرفی نموده است . دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن رسیدگی به این اختلاف در 60 آوریل 6010 رأی خود را در این زمینه صادر نمود که در آن علاوه بر اشاره به برخی قواعد حقوق معاهدات، اشارات مختلفی به اصول حقوق بین الملل محیط زیست نموده است . علیرغم وجود اشارات قبلی در برخی از آرای دیوان بین المللی دادگستری به اصول حقوق بین الملل محیط زیست و ورود غیرمستقیم به مباحث زیست محیطی مثل رأی گابچیکوو  ناگیماروس، آزمایش هسته ای نیوزلند و فرانسه و ... باید اذعان نمود رأی مربوط به دعوای آرژانتین و اروگوئه بصورت مستقیم به حقوق بین الملل محیط زیست ارتباط داشته و حتی دیوان اقدام به توسعه حقوق بین الملل عرفی در زمینه برخی مقررات زیست محیطی نموده است که تحلیل و بررسی آنها بسیار مفید بوده و موارد آموزشی زیادی دارد . در این رأی، دیوان بین المللی دادگستری برای اولین بار اصل “ضرورت ارزیابی ابعاد زیست محیطی اقدامات دولت ها” را به عنوان یکی از اصول عام حقوق بین الملل قلمداد می کند .

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

 

فهرست مطالب

مقدمه. 4

1-معرفی مختصر کشور آرژانتین.. 5

2-معرفی مختصر کشور اروگوئه. 6

3-طرح دادخواست اولیه از سوی آرژانتین.. 7

4-تعیین قاضی ad hoc. 11

5-معرفی دیوان بین‌المللی دادگستری، تاریخچه و اعضای آن. 14

6-صلاحیت دیوان. 15

7-ادعاهای طرفین درخصوص دامنه صلاحیت دیوان. 18

8-رسیدگی نهایی دیوان به صلاحیت خود و دامنه آن در پرونده حاضر. 21

9-رسیدگی دیوان به اختلاف و ادعای نقض تعهدات23

9-1-تقسیم بندی انواع تعهدات به دو قسم شکلی و ماهوی.. 23

9-2-رابطه تعهدات شکلی و ماهوی.. 24

9-3-تعهدات شکلی و ارتباط متقابل آنها 26

10- نتیجه گیری بر مبنای ماده 41. 30

11-رأی نهایی دیوان بین المللی دادگستری.. 30

12- تحلیل رأی دیوان. 34

12-1-اشتباه دیوان در تفسیر زمان تعهد عدم ساخت وساز. 37

12-2-فرصتی برای روشن شدن ابهامات علمی.. 39

12-3-فرصتی برای عمل آینده نگرانه. 45

12-4-فرصتی برای بررسی یک مسئله علمی.. 47

13-نتیجه گیری و پیشنهادات49

13-1-نتیجه گیری.. 49

13-2-پیشنهادات50

منابع و مآخذ. 51

 

تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

مقدمه

دولت آرژانتین در 4 می 2006 میلادی با مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه دعوایی را علیه دولت اروگوئه مطرح نمود . دولت آرژانتین در دادخواست خود مطرح کرده بود که در زمینه استفاده از رودخانه اروگوئه که رودخانه ای مشترك بین دو کشور است، در 62 فوریه 1975 معاهده ای مابین آنها تنظیم و کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه تشکیل شده تا مواد این معاهده را اجرایی و بر آن نظارت نماید .

اختلاف مطروحه طبق دادخواست آرژانتین از این قرار است که دولت اروگوئه در اکتبر 2006 به صورت یک جانبه و بدون توجه به مقررات معاهده فوق، مجوزی برای تأسیس یک کارخانه خمیرسازی در نزدیکی شهر فری بنتوس و در حاشیه رودخانه مشترك صادر و به همین خاطر تعهدات خود را نقض کرده است. بر مبنای این دادخواست دولت آرژانتین از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نموده تا نسبت به محورهای چهارگانه موردنظرش قضاوت نماید که در این 4 محور ضمن برشمردن موارد نقض تعهدات اروگوئه و مسئولیت بین المللی در قبال اعمال خود، درخواست توقف فعالیت ها و تعهد بر عدم تکرار در آینده و همچنین تقاضای اعاده وضعیت به حال سابق از سوی اروگوئه را مطرح کرده است . ضمناً دولت آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را نیز مواد معاهده فوق معرفی نموده است . دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن رسیدگی به این اختلاف در 60 آوریل 6010 رأی خود را در این زمینه صادر نمود که در آن علاوه بر اشاره به برخی قواعد حقوق معاهدات، اشارات مختلفی به اصول حقوق بین الملل محیط زیست نموده است . علیرغم وجود اشارات قبلی در برخی از آرای دیوان بین المللی دادگستری به اصول حقوق بین الملل محیط زیست و ورود غیرمستقیم به مباحث زیست محیطی مثل رأی گابچیکوو  ناگیماروس، آزمایش هسته ای نیوزلند و فرانسه و … باید اذعان نمود رأی مربوط به دعوای آرژانتین و اروگوئه بصورت مستقیم به حقوق بین الملل محیط زیست ارتباط داشته و حتی دیوان اقدام به توسعه حقوق بین الملل عرفی در زمینه برخی مقررات زیست محیطی نموده است که تحلیل و بررسی آنها بسیار مفید بوده و موارد آموزشی زیادی دارد . در این رأی، دیوان بین المللی دادگستری برای اولین بار اصل “ضرورت ارزیابی ابعاد زیست محیطی اقدامات دولت ها” را به عنوان یکی از اصول عام حقوق بین الملل قلمداد می کند .

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
تحلیل رای آرژانتین-اروگوئه از منظر حقوق بین الملل

56,000 تومان