خرید
بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی
21,000 تومان

بررسی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی

خرید
تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی
29,000 تومان

تفاوت جرم سرقت و خیانت در امانت توسط کارگران کارخانه های صنعتی

خرید
17,000 تومان

کار تحقیقی مکانیسم های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشگیری از تخلفات سردفتران رسمی

خرید
کار تحقیقی ماهیت دیه
18,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت دیه

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی مقایسه قاعده غرور با نهاد Fraudulent commercial competition در حقوق خارجی

خرید
15,000 تومان

کار تحقیقی اظهارات نادرست درباره موضوع قرارداد، قبل و حین و بعد از انعقاد قرارداد از منظر فقه و حقوق بین الملل

خرید
12,000 تومان

کار تحقیقی بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

خرید
14,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی بانکها در قراردادهای بانکی

خرید
18,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت إعراض و إبراء

خرید
35,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قصاص کافر و مسلمان

خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی تطبیق قوه مقننه،قوه مجریه ،قوه قضاییه کشور ایران با روسیه

خرید
22,000 تومان

کار تحقیقی ضمانت اجراهای مربوط به قواعد حقوقی

0