×
خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی تطبیق قوه مقننه،قوه مجریه ،قوه قضاییه کشور ایران با روسیه

خرید
31,000 تومان

کار تحقیقی احکام لقطه در فقه و قانون مدنی

خرید
19,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

خرید
18,000 تومان

تحقیق آثار حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ لایحه جدید نسبت به قانون فعلی و کاهش مالیات اشخاص حقوقی در لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد

خرید
16,000 تومان

کار تحقیقی تفاوت قراردادهای اداری و غیراداری

خرید
12,000 تومان

تحقیق پروسه رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه

خرید
نقش سازمان دیده بان حقوق بشر در تضمین موازین حقوق بشر
12,000 تومان

نقش سازمان دیده بان حقوق بشر در تضمین موازین حقوق بشر

خرید
اصل لزوم قرار داد ها
25,000 تومان

اصل لزوم قرار داد ها

خرید
جزوه قواعد فقهی 2 بخش جزایی پیام نور
2,000 تومان

جزوه قواعد فقهی 2 بخش جزایی پیام نور

خرید
پیامدهای ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
10,000 تومان

پیامدهای ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری130صفحه

خرید
بررسی کامل ابعاد حقوقی انتقال و واگذاري سهام
10,000 تومان

بررسی کامل ابعاد حقوقی انتقال و واگذاري سهام141صفحه

خرید
بررسی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
10,000 تومان

بررسی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران 141صفحه

0