0

کار تحقیقی تعیین جزای نقدی شرکت در کلاهبرداری

توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم تحقیق.. 6

مبحث اول: مفهوم شرکت7

مبحث دوم:کلاهبرداری.. 7

مبحث سوم: شرکت در جرم کلاهبرداری.. 8

فصل دوم: ارکـان شرکت در جرم‌ کلاهبرداری.. 12

مبحث اول:  عـنصر‌ قانونی‌ شرکت در جرم‌ کلاهبرداری.. 13

مبحث دوم:  عنصر مادی شرکت در جرم کلاهبرداری.. 22

بند اول: ملاک عملیات اجرایی کلاهبرداری.. 23

بند دوم: ملاک مداخله شرکاء در جرم کلاهبرداری.. 30

مبحث سوم:  ملاک رکن روانی (معنوی)  شرکت‌ در‌ جرم کلاهبرداری.. 37

بند اول: سوءنيت عام. 39

بند دوم: سوءنيت خاص…. 41

بند سوم: انگیزه. 41

بند چهارم:  علم و اطلاع.. 43

بند پنجم:  قصد و اراده مجرمانه. 45

فصل سوم: ضمانت اجرای جزای نقدی شرکت در کلاهبرداری.. 46

مبحث اول: مفهوم جزای نقدی نسبی.. 47

مبحث دوم: رویکرد استقلال در تعیین جزای نقدی.. 50

مبحث سوم: رویکرد اشتراک در تعیین جزای نقدی.. 53

فصل چهارم: چالش های قضایی تعیین جزای نقدی در شرکت در کلاهبرداری.. 56

مبحث اول: چالش های درجه بندی مجازات57

مبحث دوم: چالش های تعیین جزای نقدی.. 58

مبحث سوم: چالش های اجرای جزای نقدی.. 59

نتیجه گیری.. 61

منابع و مآخذ.. 64

 

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
سید مهدی موسوی
سید مهدی موسوی

فارغ التحصیل رشته معماری رتبه 500 و 178 کنکور سراسری مدرس محاسبات ساختمان (متره و برآورد) نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد

محصولات مرتبط

شرح مختصر محصول

چکیده

جرم کلاهبرداری در عصر حاضر جرم های بسیار مهم با میزان حداکثر مجازات های سنگین می باشد. وقوع کلاهرداری نیز لزواماً همیشه ناشی از رفتار یک نفر نمی باشد و ممکن است ناشی از مداخله عوامل متعددی می باشدکه هریک از آها به نحوی موجب وقوع آن شده باشد که این همکاری تحت عناویت مختلفی همچون مشارکت و یا معاونت قابل بررسی است.از این رو تحقق عنوان مشارکت در جرایم در هر کشور تابع ضوابط و مقررات خاصی است که با توجه به نظام های کیفری قطعاً تفاوت های اساسی خواهند داشت، در پژوهش پیش رو در نظر داریم به بررسی تعیین جزای نقدی در شرکت در کلاهبرداری  بپردازیم که قطعاً  باید قبل از پرداختن به جزئیات آن، شرکت در جرم و کلاهبرداری قبل از آن باید تبیین شود.

شریک در جرم کلاهبرداری  باید علم به مجرمانه بودن عملی که در آن شرکت می کند و قصد (عمد) در مشارکت در ارتکاب رفتار مجرمانه داشته باشد. این جرم همانند همه جرم های دیگر دارای عناصر سه گانه جرم می باشد.

قانون گذار در ماده ۱۲۵ قانون مجازات۱۳۹۲ الذکر بیان می کند که شرکت در جنایت زمانی رخ می دهد که جرم مستند به رفتار همۀ افراد دخیل در آن باشد،با نوجه به این مقرره قانونی می توان گفت که همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب دست جمعی در عنصر مادی صورت می گیرد؛ و در برخی موارد نیز به صورت غیر مستقیم خواهد بود که این نحوۀ مداخله در جنایت رخ داده،موجب تفاوت در عنوان مجرمانه و میزان مجازات خواهد بود. مجازات شریک کلاهبرداری شامل حبس پرداخت جزای نقدی معادل مالی است که اخذ کرده،‏ است و تعیین جزای نقدی دارای زوایای خاصی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پژوهش مورد نظر به روش توصیفی تحلیلی خواهد بود که از طریق مطالع کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است.

واژگان کلیدی: کلاهبرداری، شرکت در جرم، مجازات، رکن روانی، جزای نقدی.

سید مهدی موسوی
سید مهدی موسوی
تاریخ عضویت : ۳ مهر ۱۳۹۷

فارغ التحصیل رشته معماری رتبه 500 و 178 کنکور سراسری مدرس محاسبات ساختمان (متره و برآورد) نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!