پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

تاریخ انتشار
7 بهمن 1399
تعداد بازدید
413 بازدید
35,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب فصل اول :مفهوم و ماهیت بورس اوراق بهادار. 6 1-تعریف بورس.... 6 2-انواع بورس.... 6 2-1- بورس کالا.. 7 2-2-بورس ارز (پول های خارجی). 7 2-3- بورس اوراق بهادار. 7 2-4- بورس انرژی... 8 3-تعریف بورس اوراق بهادار. 8 فصل دوم: ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار در بورس.... 12 1-فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار در بورس و تبیین رژیم حقوقی این خرید و فروش.... 12 2- روند انجام معاملات در بورس.... 15 3-ارکان تشکیل دهنده عقد بورس.... 15 3-1- ایجاب... 16 3-2- قبول.. 19 4-ماهیت حقوقی رابطه ی کارگزار با مشتری... 22 4-1- مقایسه رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد دلالی... 23 4-2- مقایسه رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد وکالت... 24 4-3- رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد حق العمل کاری... 25 5-دریافت کد معاملاتی شناسایی و نماد معاملاتی... 27 فصل سوم: رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار. 29 1-رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار. 29 1-1-رژیم حقوقی انعقاد معاملات در بورس.... 29 1-2-رژیم حقوقی حاکم بر عمل عاملین معامله در بورس.... 31 1-3- رژیم حقوقی حاکم بر موضوع معامله در بورس.... 33 2-رژیم حقوقی اجرای معاملات در بورس در اجرای قرارداد و معاملات... 34 2-1- محل و زمان اجرای معاملات در بورس و رژیم حقوقی حاکم بر آن.. 34 2-2-رژیم حقوقی شیوه اجرای معاملات در بورس.... 35 3-رژیم حقوقی حق العمل و کارمزد در بورس نحوه فعالیت کارگزار در بورس.... 36 3-1- رژیم حقوقی فسخ در معاملات بورس.... 36 3-2- رژیم حقوقی رهن و توثیق در معاملات بورس رهن و توثیق... 37 نتیجه گیری... 41 منابع و مآخذ.. 44       مقدمه بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست .انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و جه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام دادو ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر1384 ،قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی سازی بر مبنای توسعه بورس پی ریزی گردید.به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه ونیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان این معاملات بررسی حقوقی این روابط داد وستد بسیار مهم می باشد.آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و ...شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن ،انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه معاملات و نیز قوانین حاکم بر آنها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات ، رجوع به کدام قواعد و قوانین در این معاملات در موارد سکوت قانون های خاص بورس و معاملات آن ، آثار این معاملات در صورت انعقاد ، فسخ ،عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات می تواند داشته باشد.    

کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

فصل اول :مفهوم و ماهیت بورس اوراق بهادار. 6

1-تعریف بورس…. 6

2-انواع بورس…. 6

2-1- بورس کالا.. 7

2-2-بورس ارز (پول های خارجی). 7

2-3- بورس اوراق بهادار. 7

2-4- بورس انرژی8

3-تعریف بورس اوراق بهادار. 8

فصل دوم: ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار در بورس…. 12

1-فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار در بورس و تبیین رژیم حقوقی این خرید و فروش…. 12

2- روند انجام معاملات در بورس…. 15

3-ارکان تشکیل دهنده عقد بورس…. 15

3-1- ایجاب16

3-2- قبول.. 19

4-ماهیت حقوقی رابطه ی کارگزار با مشتری22

4-1- مقایسه رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد دلالی23

4-2- مقایسه رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد وکالت24

4-3- رابطه کارگزار با مشتری با قرارداد حق العمل کاری25

5-دریافت کد معاملاتی شناسایی و نماد معاملاتی27

فصل سوم: رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار. 29

1-رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار. 29

1-1-رژیم حقوقی انعقاد معاملات در بورس…. 29

1-2-رژیم حقوقی حاکم بر عمل عاملین معامله در بورس…. 31

1-3- رژیم حقوقی حاکم بر موضوع معامله در بورس…. 33

2-رژیم حقوقی اجرای معاملات در بورس در اجرای قرارداد و معاملات34

2-1- محل و زمان اجرای معاملات در بورس و رژیم حقوقی حاکم بر آن.. 34

2-2-رژیم حقوقی شیوه اجرای معاملات در بورس…. 35

3-رژیم حقوقی حق العمل و کارمزد در بورس نحوه فعالیت کارگزار در بورس…. 36

3-1- رژیم حقوقی فسخ در معاملات بورس…. 36

3-2- رژیم حقوقی رهن و توثیق در معاملات بورس رهن و توثیق37

نتیجه گیری41

منابع و مآخذ.. 44

 

 

 

مقدمه
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست .انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و جه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام دادو ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر1384 ،قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی سازی بر مبنای توسعه بورس پی ریزی گردید.به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه ونیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان این معاملات بررسی حقوقی این روابط داد وستد بسیار مهم می باشد.آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و …شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن ،انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه معاملات و نیز قوانین حاکم بر آنها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات ، رجوع به کدام قواعد و قوانین در این معاملات در موارد سکوت قانون های خاص بورس و معاملات آن ، آثار این معاملات در صورت انعقاد ، فسخ ،عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات می تواند داشته باشد.

 

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کار تحقیقی بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار

35,000 تومان