پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
46
تاریخ انتشار
11 آبان 1401
تعداد بازدید
40 بازدید
45,000 تومان

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

  چكيده: ادله اثبات دعوي؛ عوامل، ابزار، اسباب، اوضاع و احوالي است که قانون آن ها را معرفي کرده و تحت شرايط و ضوابطي، دادرس را براي احقاق حق و فصل دعوي، هدايت مي نمايد. هر يک از طرفين دعوي براي اثبات حق خود، بايستي دليلي ارائه نمايند تا نظر دادرس را بر ذي حقي خود جلب نمايد و قاضي دادگاه نيز براي آنکه بتواند اختلاف را فصل، و حکم قضيه را صادر نمايد، بايد دلايلي را بر مستحق بودن طرفي ديگر بيابد و اين دلايل بايد منطبق با مقررات و قوانين موضوعه باشد. اثر حاضر با رويکرد آشنايي با کليات و مفاهيم ادله اثبات دعوي و تطبيق مواد 160 الي 213 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با قانون مجازات سابق و قانون مدني مي باشد که به تفصيل در دو فصل مجزا مورد بحث واقع شده است. کلیدواژه: ادله، اثبات، دعوی، قانون، مجازات، کیفری

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

  فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول: كليات... 2 مبحث اول: تعريف.... 3 گفتار اول: دليل.. 3 گفتار دوم: اثبات... 3 مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب... 5 مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم. 7 مبحث چهارم: تامين دليل.. 7 گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 8 گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 8 گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 8 فصل دوم: ادله اثبات دعوي كيفري.. 10 مبحث اول: معاينه محل.. 11 گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 11 گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 11 گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 12 گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 13 مبحث دوم: تحقيق محلي.. 14 گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 14 گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 15 مبحث سوم: كارشناس.... 15 گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره 15 گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره 16 گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 17 گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ... 17 گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم. 18 مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 19 گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل. 19 گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 20 مبحث پنجم: اقرار. 20 گفتار اول: تعريف اقرار. 21 گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 22 گفتار سوم: انكار بعد از اقرار. 23 گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار. 24 مبحث ششم: اسناد. 25 گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 26 گفتار دوم: استكتاب سند. 27 گفتار سوم: اساس تطبيق.. 27 مبحث هفتم: شهادت... 28 گفتار اول: تعريف شهادت... 28 گفتار دوم: شرايط شاهد: 29 گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 33 گفتار چهارم: شهادت در حدود. 34 گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 36 مبحث هشتم: امارات... 37 گفتار اول: انواع اماره 38 گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 38 مبحث نهم: قسامه. 39 گفتار اول: تعريف قسامه. 39 گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 40 گفتار سوم: تعريف لوث... 40 گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 41 گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟. 41 گفتار ششم: موانع حصول لوث... 42 مبحث دهم: علم قاضي.. 43 گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 43 گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 44 منابع: 46

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

 

چكيده:

ادله اثبات دعوي؛ عوامل، ابزار، اسباب، اوضاع و احوالي است که قانون آن ها را معرفي کرده و تحت شرايط و ضوابطي، دادرس را براي احقاق حق و فصل دعوي، هدايت مي نمايد. هر يک از طرفين دعوي براي اثبات حق خود، بايستي دليلي ارائه نمايند تا نظر دادرس را بر ذي حقي خود جلب نمايد و قاضي دادگاه نيز براي آنکه بتواند اختلاف را فصل، و حکم قضيه را صادر نمايد، بايد دلايلي را بر مستحق بودن طرفي ديگر بيابد و اين دلايل بايد منطبق با مقررات و قوانين موضوعه باشد. اثر حاضر با رويکرد آشنايي با کليات و مفاهيم ادله اثبات دعوي و تطبيق مواد 160 الي 213 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با قانون مجازات سابق و قانون مدني مي باشد که به تفصيل در دو فصل مجزا مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه: ادله، اثبات، دعوی، قانون، مجازات، کیفری

کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: كليات… 2

مبحث اول: تعريف…. 3

گفتار اول: دليل.. 3

گفتار دوم: اثبات… 3

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب… 5

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم. 7

مبحث چهارم: تامين دليل.. 7

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 8

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 8

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 8

فصل دوم: ادله اثبات دعوي كيفري.. 10

مبحث اول: معاينه محل.. 11

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 11

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 11

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 12

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 13

مبحث دوم: تحقيق محلي.. 14

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 14

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 15

مبحث سوم: كارشناس…. 15

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره 15

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره 16

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 17

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ… 17

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم. 18

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 19

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل. 19

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 20

مبحث پنجم: اقرار. 20

گفتار اول: تعريف اقرار. 21

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 22

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار. 23

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار. 24

مبحث ششم: اسناد. 25

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 26

گفتار دوم: استكتاب سند. 27

گفتار سوم: اساس تطبيق.. 27

مبحث هفتم: شهادت… 28

گفتار اول: تعريف شهادت… 28

گفتار دوم: شرايط شاهد: 29

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 33

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 34

گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. 36

مبحث هشتم: امارات… 37

گفتار اول: انواع اماره 38

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 38

مبحث نهم: قسامه. 39

گفتار اول: تعريف قسامه. 39

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 40

گفتار سوم: تعريف لوث… 40

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 41

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟. 41

گفتار ششم: موانع حصول لوث… 42

مبحث دهم: علم قاضي.. 43

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 43

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 44

منابع: 46

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کار تحقیقی ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران (کار تحقیقی2)

45,000 تومان