پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار

تاریخ انتشار
30 بهمن 1400
تعداد بازدید
155 بازدید
55,000 تومان

علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار

      فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه. 5 ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ.. 5 اهداف تحقیق. 6 روش تحقیق. 6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 6 بیان مفاهیم 6 تاریخچه. 7 بررسی نظریات ارئه شده در مورد  رشد مدار. 11 نقش جرم شناسی رشدمدار در پیشگیري و درمان بزهکاري.. 14 حرفه های مجرمانه و ارتباط میان سن و جرم 18 جرم شناسی رشد مدار در اسناد بین المللی. 20 1- گرایش های اخلاقی و دینی گرایش های اخلاقی و دینی. 25 2- خانواده سالم 25 3- بر طرف کردن نیاز های کودک.. 25 4- رسانه بازدارنده از جرم 26 5- خودمهارگری.. 26 6- مدارس.. 26 7- محیط. 27 بررسی آثار تربیتی کانون اصلاح و تربیت کودک و نوجوان، از منظر پیشگیری رشدمدار. 27 1- برنامه‌های آموزشی. 30 1-1- برنامه‌های آموزشی - پرورشی. 31 1-2- برنامه‌های آموزشی – حرفه‌ای.. 33 2- برنامه‌های فرهنگی. 34 1-2- برنامه‌های تربیتی. 35 2-1-1- تقویت حس مسئولیتپذیری.. 36 2-1-2- آموزش نظم 37 2-1-3- ترویج فرهنگ کتابخوانی. 39 2-2- برنامه های مذهبی. 39 2-3- برنامه های تفریحی- ورزشی. 41 2-3-1- برنامه‌های تفریحی. 41 2-3-2- برنامههای ورزشی. 42 3- برنامه‌های مددکاری – درمانی. 43 3-1- برنامه‌های مشاوره و مددکاری.. 44 3-2- برنامه‌های بهداشتی- درمانی. 47 نتیجه‌گیری.. 49 مراجع. 54     چکیده ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دست آوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد. هدف در این پژوهش بررسی علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار می باشد. کلیدواژگان: رشد مدار، کودک و نوجوان، جرم، بزهکار   مقدمه ساله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسایل بغرنج اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصین امر، دریافتن راه حل هایی جهت پیشگیری از بزهکاری آنها نیز افزوده شده است. شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در سطح کل جامعه، اعضا و گروه های آسیب پذیر آن و افراد و گروه های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری زودرس به معنای مداخله در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده (دوران بزرگسالی)، شامل اقدام هایی می شود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکآنهای جامعه پذیری آنان (مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان ) می باشد و هدف آن از بین بردن یا بهبود عوامل خطری که کودکان در معرض آن هستند و ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت می کنند، می باشد و کشورهای مختلف برای نیل به چنین هدفی برنامه هایی را پیش بینی و اجرا نموده اند که بسیاری از آنها در کاهش و پیشگیری از بزهکاری این گروه از افراد نقش مهمی داشته اند.

علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار

 

 

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه. 5

ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ.. 5

اهداف تحقیق. 6

روش تحقیق. 6

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 6

بیان مفاهیم 6

تاریخچه. 7

بررسی نظریات ارئه شده در مورد  رشد مدار. 11

نقش جرم شناسی رشدمدار در پیشگیري و درمان بزهکاري.. 14

حرفه های مجرمانه و ارتباط میان سن و جرم 18

جرم شناسی رشد مدار در اسناد بین المللی. 20

1- گرایش های اخلاقی و دینی گرایش های اخلاقی و دینی. 25

2- خانواده سالم 25

3- بر طرف کردن نیاز های کودک.. 25

4- رسانه بازدارنده از جرم 26

5- خودمهارگری.. 26

6- مدارس.. 26

7- محیط. 27

بررسی آثار تربیتی کانون اصلاح و تربیت کودک و نوجوان، از منظر پیشگیری رشدمدار. 27

1- برنامه‌های آموزشی. 30

1-1- برنامه‌های آموزشی – پرورشی. 31

1-2- برنامه‌های آموزشی – حرفه‌ای.. 33

2- برنامه‌های فرهنگی. 34

1-2- برنامه‌های تربیتی. 35

2-1-1- تقویت حس مسئولیتپذیری.. 36

2-1-2- آموزش نظم 37

2-1-3- ترویج فرهنگ کتابخوانی. 39

2-2- برنامه های مذهبی. 39

2-3- برنامه های تفریحی- ورزشی. 41

2-3-1- برنامه‌های تفریحی. 41

2-3-2- برنامههای ورزشی. 42

3- برنامه‌های مددکاری – درمانی. 43

3-1- برنامه‌های مشاوره و مددکاری.. 44

3-2- برنامه‌های بهداشتی- درمانی. 47

نتیجه‌گیری.. 49

مراجع. 54

 

 

چکیده

ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دست آوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد. هدف در این پژوهش بررسی علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار می باشد.

کلیدواژگان: رشد مدار، کودک و نوجوان، جرم، بزهکار

 

مقدمه

ساله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسایل بغرنج اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصین امر، دریافتن راه حل هایی جهت پیشگیری از بزهکاری آنها نیز افزوده شده است. شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در سطح کل جامعه، اعضا و گروه های آسیب پذیر آن و افراد و گروه های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری زودرس به معنای مداخله در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده (دوران بزرگسالی)، شامل اقدام هایی می شود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکآنهای جامعه پذیری آنان (مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان ) می باشد و هدف آن از بین بردن یا بهبود عوامل خطری که کودکان در معرض آن هستند و ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت می کنند، می باشد و کشورهای مختلف برای نیل به چنین هدفی برنامه هایی را پیش بینی و اجرا نموده اند که بسیاری از آنها در کاهش و پیشگیری از بزهکاری این گروه از افراد نقش مهمی داشته اند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
علل وقوع جرم درباره کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری از آن از نظر تظریه رشد مدار

55,000 تومان