پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
بازگشت وجه ضمانت بازگشت تا 7 روز
تضمین کیفیت ضمانت تضمین کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

دانلود رایگان تحقیق گداخت هسته ای پروتون بور11

تاریخ انتشار
13 مهر 1397
تعداد بازدید
1540 بازدید
رایگان
 • فایل: word
 • صفحات: 8 برگ
 • حجم: 72.6kb

گداخت هسته ای پروتون بور11

 

همجوشی نوترونی

همجوشی نوترونی یکی از انواع هم جوشی است که در آن میزان انرژی نوترون ها کمتر از یک درصد کل انرژی آزاد شده است.[1]بیشترین واکنش های هم جوشی مورد مطالعهتا 80درصد از انرژی هایشان را در نوترون ها انتشارمیدهند.

هم جوشی نوترونی به طور موفقیت آمیزی مسائلی را که در ارتباط با گسیل نوترون ها بوده اندکاهش داده است، مانند خطر یونیزه شدن فعال سازی نوترون ها و نیازهایی برای حفاظ های بیولوژیکی و امنیت.برخی طرفداران نیز پتانسیل چشمگیری برای کاهش کاهش هزینه ها با تبدیل انرژی به طور مستقیم به برق را درآن میبینند.

به هر حال شرایط مورد نیاز برای مهار هم جوشی نوترونی بسیار پیچیده تر از چیزهایی هستند که برای چرخه سوخت هسته ای معمولی دو تریوم تریتیوم D-T نیاز است.

واکنش های نوترونی مناسب

تعدادی واکنش هم جوشی وجود دارندکه هیچ نوترونی را به عنوان محصول در شکافت خود ندارند. دو تا از این واکنش ها که هر کدام از دوتریوم به عنوان سوخت استفاده میکنند، تعدادی نوترون با واکنش های جانبی D-D تولید میکنند. اگر چه این گسیل نوترون را میتوان با راه اندازی با دمای بالا و باریکه دوتریوم به حداقل رساند، در این صورت کسر انرژی آزاد شده توسط نوترون ها به چند درصد میرسد. به طوری که در این چرخه سوخت اگر چه دارای نوترون های با انرژی کم است اما کیفیت لازم را برای همجوشی نوترونی با توجه به انرژی زیر یک درصد را دارا نیست.

نرخ دو واکنش بعدی (شامل پروتون،هلیوم3،لیتیوم6)به صورت ویژه در پلاسمای حرارتی بالا نیست. وقتی که به عنوان زنجیره عمل می کند، هر حال آنها احتمال بروز افزایش واکنش را با توجه به یک توزیع غیر حرارتی از خود نشان می دهند.

محصول هلیوم 3 از اولین واکنش می تواند قبل از گرم شدن (ایجاد گرما) در واکنش دوم شرکت کند و محصول پروتون از دومین واکنش میتواند قبل از گرم شدن در واکنش اول شرکت کند. متاسفانه آنالیزهای جزیی افزایش واکنش پذیری کافی تا غلبه بر سطح مقطع ذاتاً پایین را نشان نمی دهند.

واکنش هلیوم 3خالص،نمی تواند به عنوان یک “سوخت در دسترس”باشد. هلیوم 3 در مقایر کم بر روی زمین تنها به طور طبیعی وجود دارد و پس از آن بایستی توسط واکنش نوترون تولید شود، و یا از منابع فرا زمینی استخراج شود.چند متر بالای سطح ماه از هلیوم 3 نسبتا غنی است[2] اما استخراج آن و بازگشت به زمین امری دشوار است.

هلیوم 3 ممکن است از بازیابی اتمسفر سیارات گازی مثل مشتری،زحل،اورانوس،و نپتون بدست آید اما این امر خود چالشی بزرگتر است.

واکنش پروتون و لیتیوم 7مزیتی بر واکنش پروتون و بور 11 ندارد، و سطح مقطع آن تا حدودی پایین تر است.اما این کاهش در قدرت خروجی دو برابر میشود. به دلایل فوق اکثرمطالعات هم جوشی نوترونی بر روی واکنش پروتون و بور 11 تمرکز دارد.[3][4]

چالش های فنی

دما

با وجود مزایای پیشنهادی هم جوشی نوترونی، اکثریت تحقیقات هم جوشی به سمت D-T رفته و هم جوشی پروتون بور به دلیل چالش های فنی بسیار دشوار است. همجوشی پروتون بور نیاز به انرژی یونی و یا درجه حرارت تقریباً ده برابر بالاتر از آن برای هم جوشی D-T  است.برای هرگونه تراکم داده شده از هسته واکنش،سرعت واکنش پروتون بور در رسیدن نرخ اوج خود حدود 600 keV است. (6/6میلیارد درجه سانتی گراد)[5]در حالی که برای D-T  تا رسیدن به اوج حدود 66 keV،765 میلیون درجه سانتیگراد می باشد.برای محدود کردن فشاربهینه دمای عملیاتی حدود 5 برابر کمتر ازاین مقدار است اما هنوز نسبت یک به ده در دما مشاهده می شود.

انرژی تعادلی

علاوه بر این اوج سرعت واکنش پروتون – بور تنها یک سوم واکنش D-T مورد نیاز برای پلاسمای محصور است. محصور سازی معمولا توسط زمان مشخصه یابی میشود. انرژی بایستی به طوری حفظ شود(نگه داشت شود)که انرژی هم جوشی آزاد شده از انرژی مورد نیاز برای گرم کردن پلاسما بیشتر شود.

اغلب محصولات (تولید شده در واکنش)با چگالی nτ و فشار nTτ بوده که معیارلاوسون نامیده می شود.nτ (چگالی ) مورد نیاز برای پروتون-بور 45 برابر بیشتر است و نیز nTτمورد نیاز نیز 500 برابر بیشتر است.[6]

از آنجا که ویژگی های محصور سازی معمولی روش هم جوشی مانند توکامک و لیزر گلوله ،هم جوشی حاشیه ای هستند، بیشتر طرح های نوترونی اساساً با روش ها و مفاهیم معمول متفاوت است.

دراغلب گداخت های پلاسما تابش ترمزی یکی از راههایی است که بیشترین انرژی را از دست میدهد.برای واکنش پروتون-بور برخی محاسبات نشان میدهد تابش ترمزی 1074 بار بیشتر از انرژی گداخت است.این نسبت در واکنش هلیوم 3، 1039 است که فقط کمی مطلوب تر است. این برای پلاسمای غیر خنثی و ناهمسانگرد مناسب نیست.در طرح های معمول راکتور با تاکید بر محصور سازی مغناطیسی یا محصور سازی اینرسی ،تابش ترمزی به راحتی از پلاسما فرار میکند و به عنوان یک انرژی خالص از دست رفته در نظر گرفته می شود. خیلی بهتر می شد اگر پلاسما میتوانست این تابش را دوباره جذب کند.

در میدان های مغناطیسی بسیار بالا ،در حد مگاتسلا، اثر مکانیک کوانتومی ممکن است از انتقال انرژی یون ها به الکترون ها را جلوگیری کند.[7] براساس یکی از محاسبات، تلفات انرژی تابش ترمزی میتواند تا نصف انرژی هم جوشی و کمتر کاهش یابد.[8]

در یک میدان مغناطیسی قوی،تشعشع سیکلوترون می تواند بیشتر از تابش ترمزی باشد. در یک میدان در حد مگاتسلا ، یک الکترون تمایل دارد انرژی خود را در چند پیکوثانیه در تابش سیکلوترون از دست بدهد. اگر تابش بتواند فرار کند به هر حال در یک اندازه کافی پلاسمای چگال (nₑ > 2.5×  چگالی بیشتر از فلز )[9] فرکانس سیکلوترون از دو برابر فرکانس پلاسما کمتر است. در این مورد شناخته شده تابش سیکلوترونی در داخل پلاسموید به دام انداخته میشود و نمیتواند فرار کند به جز از یک لایه سطحی که بسیار نازک است.

در حالی که میدان در حدود مگا تسلا در آزمایشگاه در دسترس نیست،میدان هایی در حدود 3/0 مگا تسلا توسط لیزر با شدت بالا تولید شده است[10]، و میدان هایی در بازه0.02–0.04 مگا تسلا با پلاسمای چگال متمرکز مشاهده شده است.[11]

درچگالی های بالاتر (nₑ > 6.7× ) الکترون باز ترکیب فرمی می شود.که سرکوب تلفات تابش ترمزی هر دو به صورت مستقیم باعث کاهش انتقال انرژی ازیون ها به الکترون ها میشوند.[12] در صورت لزوم و به وجود آمدن شرایط تولید انرژِی خالص از پروتون بور یا دوتریوم هلیوم 3 ممکن است امکان پذیر باشد. احتمال یک راکتور قابل شکافت تنها براین اساس برروی این اثر پایین است. با این حال به دلیل اینکه سود پیش بینی شده کمتر از 20 است، در حالی که بایستی این رقم بیش از 200 در نظر گرفته شودتا ضرورت داشته باشد.(به صرفه باشد)

چگالی انرژی

در هر طراحی که از نیروگاه گداخت منتشر شده بخش کارخانه که تولید واکنش های همجوشی است بسیار گرانتر از بخشی است که انرژی هسته ای تبدیل به برق می شود. در واقع در بسیاری از سیستم های قدرت چگالی انرژی یک ویژگی بسیار مهم است.[13] دو برابر شدن چگالی انرژی برابر است با نصف شدن هزینه برق.هم چنین زمان محصور سازی نیز بستگی به چگالی انرژی و هزینه ها دارد.

بااینحال اهمیت دارد تا چگالی انرژی تولید شده را توسط سوخت های گداخت مختلف را مقایسه کنیم.مطلوبترین مورد به پروتون-بور نسبت به سوخت D-T است. دستگاه محصور سازی فقط در دمای یون تقریبا بالای 400kev به خوبی کار میکند که نرخ (سرعت)واکنش برای هر دو سوخت با هم برابر است و با دمای پایین الکترون به کار می افتد.

سوخت پروتون بور نیازی به زمان محصور سازی طولانی ندارد زیرا انرژی ذخیره شده توسط محصولات واکنش، دو و نیم برابر واکنش D-T است. به هر حال، با چشم پوشی از این فرضیات، برای مثال با در نظر گرفتن الکترون های با دمای بالا برای شرکت در واکنش D-T برای راه اندازی در دمای پایین تر یا با شرکتدادن انرژی نوترون هادر محاسبات،مزیت استفاده ازD-T افزایش می یابد.

فرض رایج بر این است که چگالی های انرژی در یک فشار مشخص مقایسه شود. انتخاب دمای یون برای هر واکنش برای بیشینه کردن چگالی انرژی و برابر قرا دادن دمای الکترون با دمای یونی است.طرح های محصور سازی گاهی اوقات می تواند به وسیله عواملی محدود شود. بسیاری از طرح های خوبی مورد بررسی قرار گرفته که دارای نوعی محدودیت فشار بوده است. براساس این فرضیات چگالی انرژی برای پروتون بور تقریبا 2100 بار کوچکتر از D-T است. استفاده از الکترون های پایین آورنده سرد(دمای پایین)، این نسبت را به حدود 700 می رساند.

تحقیقات کنونی

 • موسسه فیزیک پلاسما لاورنسویل، نتایج اولیه، خلاصه نظریه و برنامه های آزمایشگاهی خود را برای گداخت نوترونی با تمرکز بر پلاسمای چگال (DPF) منتشر کرده است.[14] تلاش های اولیه، بصورت خصوصی ابتدا توسط آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا تامین مالی شده بود. پشتیبانی از سایر تحقیقات گداخت نوترونی توسط آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی انجام شد.[15]
 • همجوشی polywell با پیشگامی Robert W.Bussard شروع شد و توسط نیروی دریایی ایالات متحده تامین مالی شد و از محصور سازی اینرسیایی استفاده شد. تحقیقات ادامه یافت و شرکت EMC2 تاسیس شد.[16]
 • Tri Alpha Energy شرکتی است که به دنبال همجوشی نوترونی در راکتور گداخت باریکه برخوردی، بر اساس حرارت دهی الکترومغناطیسی، شتاب، برخورد و ادغام دو توده متراکم در یک فضای چنبره ای شکل در سرعت های بالا است.[17] این شرکت بسیار مرموز است و اعلام کرده که با بودجه خصوصی که از میلیاردر های امریکایی و سرمایه گذاران روسی دریافت می کند اداره می شود.[18]
 • دستگاه Z-machine در آزمایشگاه ملی ساندیا می تواند انرژی یون هایی را تولید کند که در واکنش هیدروژن بور وجود دارد (تا انرژی 300 kev).[19] پلاسما های غیر تعادلی معمولا دمای الکترونی شان بالاتر از دمای یونی است. اما پلاسما در Z-machine دارای حالت غیر تعادلی ویژه بوده و در آن دمای یون 100 برابر بیشتر از دمای الکترون است. این اطلاعات نشان دهنده یک حوزه پژوهشی جدید بوده و نشان می دهد که تلفات تابش ترمزی می تواند در واقع کمتر از انتظار ما در طراحی باشد. هیچ یک از این تلاش ها تا کنون توسط دستگاه با سوخت هیدروژن بور تست نشده، بنابراین عملکرد بر اساس برون یابی از نظریه، نتایج تجربی با سوخت های دیگر و شبیه سازی ها پیش بینی شده است.
 • یک لیزر پیکو ثانیه توسط یک تیم روسی برای گداخت نوترونی هیدروژن بور در سال 2005 تولید شد.[20] با این حال تعداد ذرات آلفا آن خیلی کوچک بود (حدود 103 عدد بر هر پالس لیزر).
 • یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی Christine Labaune در دانشگاه اکول پلی تکنیک فرانسه با یک باریکه لیزر، پروتون و بور 11 را ترکیب کرد و باریکه پروتون را شتابدار کرده و شدت پالس لیزر را بالا برد. در اکتبر 2013 مجله نیچر گزارش این همجوشی را منتشر کردند. آن ها تخمین زدند که 80 میلیون واکنش در طی یک و نیم نانو ثانیه انجام می گیرد که لیزر آتش گرفت. این آزمایش حداقل 100 برابر بزرگتر از آزمایش های پروتون بور قبلی بود.
 • ایرانباطراحیوساختدستگاهگداختهستهایبهروشمحصورسازیالکتروستاتیکیاینرسیبانام‏‎ IR-‎IECF ‎کهدرپژوهشکدهفیزیکپلاسماوگداختهستهایپژوهشگاهعلوموفنونهستهایسازمانانرژیاتمی ‏ایرانانجامشدهاست،بهعنوانششمینکشوردارندهاینفناوریدردنیادستیافت.دستگاهگداختهستهایدربهارسال 89 دراینپژوهشکدهطراحیوساختهشدهودرزمستان 89 ثبتاختراع ‏شدهاست. پیشازاینکشورهایآمریکا،ژاپن،کرهجنوبی،استرالیاوفرانسه،بهاینفناوریدستیافتهبودند. ‏کشورآمریکادرحالحاضربااینروشدرصددانجامواکنشگداختهستهایپیشرفتهپروتونبورمیباشد‏‎.ازجملهمزایاوقابلیتهایایندستگاهمیتوانبهمحصورسازییونهابهروشالکتروستاتیکیدرمرکزدو ‏کرههممرکز،بیشینهولتاژکاری 135 کیلوولت،بیشینهجریانالکتریکی 250 میلیآمپر،مقاومتالکتریکی ‏پلاسمابیشاز 1 مگااهم،انجامواکنشگداختهستهای‎ D-D ‎بصورتپیوسته،گسیلپیوستهبیشاز6 ‏‏10نوتروندرهرثانیهدراثرفرایندگداختهستهای‎  D-D ‎وامکانانجامگداختهستهایباهرسهنسل ‏سوختهایگداختهستهایاست‎.[21]

همجوشی پروتون بور

همجوشی پروتون بور از یک هسته بور و یک پروتون تشکیل شده است. این یکی از نوید بخش ترین نوع همجوشی نوترونی است و از یک لیزر استفاده می شود تا پلاسمای بور 11 تولید شود و از لیزر دیگری برای تولید جریان پروتون و برخورد به پلاسمای بور استفاده می شود. لیزر، باریکه پروتون را تولید کرده که این کار گداخت بور را ده برابر افزایش می دهد زیرا پروتون و بور مستقیما با هم برخورد می کنند.

روش های اولیه از بور جامد برای هدف استفاده می کرد که توسط الکترون هایش حفاظت می شد که این روش سرعت واکنش را کاهش می داد. از نسخه های بزرگ تر سیستم انتظار می رود تا نیاز به انرژی ورودی پایدار کمتری داشته باشد تا واکنش را ایجاد و حفظ کند.[22]

تابش نوترونی

اکثر سیستم های همجوشی لیزر تابش خود را در قالب نوترون های سریع انجام می دهند که نیاز به حفاظ سازی قوی و کاهش دیوار های راکتور گداخت دارد که هر کدام از این موارد برای گداخت نوترونی است.

پلاسمای بور

پلاسما حدود یک میلیاردیوم ثانیه نیاز به پالس پروتون دارد که اگر این پالس به میزان یک تریلیونیوم ثانیه طول بکشد، با دقت و سنکرونیزه (هماهنگ) می شود. باریکه پروتونی مقدم بر باریکه الکترونی توسط همان لیزر تولید می شود که الکترون ها را به داخل پلاسمای بور هل می دهد و اجازه می دهد که پروتون ها با احتمال بیشتری به هسته های بور برخورد کرده و گداخت صورت گیرد.

 

تابش پسماند از یک راکتور پروتون بور 11

محاسبات طولانی و با جزئیات نشان می دهد که کمتر از 1/0% واکنش ها در پلاسمای حرارتی بور 11 می توانند نوترون تولید کنند و انرژی این نوترون ها کمتر از 2/0% میزان کل انرژی آزاد شده است.[23] این نوترون ها ابتدا از این واکنش می آیند:[24]

+ α →  + n + 157 keV

واکنش خود به تنهایی 157kev انرژی تولید می کند اما نوترون ها بخش بزرگی از انرژی ذرات آلفا را حمل خواهند کرد که هر کدام حدودا 2.9 MeV است. منبع ویژه دیگر نوترون این واکنش است:

11B + p → 11C + n − 2.8 MeV

این نوترون ها با یک انرژی قابل مقایسه با دمای سوخت انرژی کمتر خواهند داشت. به علاوه کربن 11 خود پرتوزاست. اما واپاشی آن ممکن است ساعت ها طول بکشد و نیم عمر آن فقط 20 دقیقه است. از آنجایی که این واکنش ها ممکن است شامل واکنش گر ها و محصولات واکنش اولیه شکافته شوند، ممکن است کاهش تولید نوترون سخت باشد. یک طراحی محصور سازی مغناطیسی هوشمندانه می توانست بر اساس اصول، واکنش اول را به وسیله استخراج ذرات آلفا به محض به وجود آمدن سرکوب کند (منهدم کند). اما انرژی آن ها برای گرم نگه داشتن پلاسما کافی نیست.

واکنش دوم نیز می توانست به نسبت میزان نیاز گداخت به وسیله جدا کردن دنباله انرژی بالا از پخش شدگی یون ها فرونشانده شود. اما ممکن است به وسیله انرژی مورد نیاز برای پیشگیری پخش شدگی از گرم شدن جلوگیری شود.

به علاوه نوترون ها مقادیر زیادی اشعه ایکس به وسیله تابش ترمزی تولید خواهند کرد و 4 و 12و16 مگا الکترون ولت نیز اشعه گاما به وسیله واکنش شکافت تولید خواهد شد.

11B + p → 12C + γ + 16.0 MeV

در نهایت برای سوخت بایستی از ایزوتوپ خالص هیدروژن استفاده شود و از هجوم ناخالصی ها به درون پلاسما جلوگیری شود تا شاهد واکنش های جانبی تولید نوترون مانند زیر نباشیم:

11B + d → 12C + n + 13.7 MeV

d + d → 3He + n + 3.27 MeV

با طراحی دقیق می توان امیدوار بود که دوز اشغال شده نوترون و تابش گاما تا سطح قابل قبولی کاهش یابد. اجزا تشکیل دهنده اولیه بایستی توسط آب برای جذب نوترون های سریع، بور برای جذب نوترون های تعدیل یافته و فلز برای جذب پرتو ایکس حفاظ سازی شوند. ضخامت کل مورد نیاز آن باید حدود یک متر باشد که بیشتر آن آب است.[25]

روش های جذب انرژی

گداخت نوترونی انرژی را در قالب شارژ ذرات به جای نوترون تولید می کند. این بدان معنی است که انرژی همجوشی نوترونی می تواند به جای آن که به سیکل بخار برود، که به طور معمول استفاده می شود، با تکنیک های تبدیل مستقیم مانند شارژ مغناطیسی، الکترواستاتیکی و بر اساس ذرات باردار در میدان الکتریکی، فوتواکتریک، انرژی تولید شود.[26]

اگر راکتور همجوشی در یک مد پالسی کار کند، تکنیک های القایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. که مانند تبدیل مستقیم الکترواستاتیک که از ذره باردار استفاده می کند و ولتاژ تولید می کند.[27]

یکی از حامیان این روشRichard F. Post درLawrence Livermore Nationalبود. او یک راه را برای گرفتن مستقیم انرژی جنبشی از ذرات باردار و تبدیل آن به ولتاژ پیشنهاد کرد.[28] دکتر پست در توسعه تئوری تبدیل مستقیم کمک کرد و بعد از آن دکتر Dr. William Barr و RaulphMoir  در آزمایشگاه LLNL نشان دادند.

آنها جذب انرژی 48% را در آزمایش آینه های Tandemدر سال 1981 نشان دادند. از نظر فوتواکتریک گداخت نوترونی بیشتر انرژی خود را به عنوان نور از دست می دهد. این نتایج انرژی از شتاب گرفتن و از دست دادن شتاب ذرات باردار به دست آمد. این تغییرات در سرعت باعث ایجاد برهمکنش بار- بار یا برهمکنش میدان های مغناطیسی یا الکتریکی می شود. این تابش می تواند توسط فرمول لارمور محاسبه شده و در اشعه ایکس، فرابنفش و مادون قرمز قابل مشاهده است.[29]

برخی از انرژی های تابش شده به صورت پرتو ایکس ممکن است مستقیما به الکتریسیته تبدیل شود. به دلیل اثر فوتوالکتریک، اشعه ایکس در حال عبور از یک لایه، مقداری از انرژی خود را به الکترون ها انتقال می دهند. از آنجایی که اشعه ایکس می تواند از ضخامت های بیشتر مواد نیز عبور کند، برای جذب آن صد ها یا هزاران لایه نیاز است.[30]

مقایسه جدولی

εmax

(keV)

σmax

(barn)

σ (100 keV)

(barn)

σ (10 keV)

(barn)

Reaction
64 5.0 3.43 2.72 × D-T
550 1.2 3 × (4.6 × ) P-B

جدول 1

در این جدول دو سوخت D-Tو P-Bاز نظر سطح مقطع واکنش و انرژی مقایسه شده اند. Σ سطح مقطح واکنش بوده و بر حسب واحد بارن بیان شده است. این سطح مقطع در دو انرژی 10 keV و 100 keV بدست آمده است. همچنین σ max بیشینه سطح مقطع بدست آمده از این واکنش و نیز maxεبیشینه انرژی می باشد. عدد داخل پرانتز محاسبه شده بوده ولی بقیه اعداد، مقادیر به دست آمده از آزمایش ها می باشند. همانطور که مشاهده می شود سطح مقطع واکنش P-B نسبت به واکنش D-T کمتر بوده (یعنی احتمال واکنشP-B کمتر از واکنشD-T است) و انرژی بیشتری نیز مصرف شده است. همانطور که در متن نیز توضیح داده شد سوخت D-T به صرفه تر است اما سوخت P-B جزو سوخت های پیشرفته گداخت به حساب آمده و تحقیقات بر روی آن ادامه دارد.[31]

 

 

 

 

 

 

[1]“A2731”. Njleg.state.nj.us. Retrieved 2012-04-01.

[2] Harrison H. Schmitt, Return to the Moon: Exploration,Enterprise, and Energy in the Human Settlement of Space,Springer 2007, chapter 5.

[3] Nevins, W. M. (1998). “A Review of ConfinementRequirements for Advanced Fuels”. Journal of FusionEnergy 17 (1): 25–32. Bibcode:1998JFuE…17…25N.doi:10.1023/A:1022513215080.

[4]Pilcher, Pat (2010-01-11). “Fusion breakthrough a magicbullet for energy crisis?”.The Independent (London).Retrieved2010-04-25.

[5]Lerner, Eric J.; Terry, Robert E. (2007-10-16). “Advancestowards pB11 Fusion with the Dense PlasmaFocus”.arXiv:0710.3149 [physics.plasm-ph].

[6] Both figures assume the electrons have the same temperatureas the ions. If operation with cold electrons ispossible,as discussed below, the relative disadvantage of p–11B would be a factor of three smaller, as calculated here.

[7]G.S. Miller, E.E. Salpeter, and I. Wasserman, Decelerationof infalling plasma in the atmospheres of accretingneutron stars. I. Isothermal atmospheres, AstrophysicalJournal, 314: 215–233, 1987 March 1. In one case, theyreport an increase in the stopping length by a factor of 12.

[8] E.J. Lerner, Prospects for p11B fusion with the DensePlasma Focus: New Results (Proceedings of the FifthSymposium on Current Trends in International Fusion Research),2002, http://arxiv.org/abs/physics/0401126

[9] Assuming 1 MT field strength. This is several times higherthan solid density.

[10]“X-ray Polarization Measurements at Relativistic LaserIntensities”, P. Beiersdorfer, et al.

[11]Bostick, W.H. et al., Ann. NY Acad. Sci., 251, 2 (1975)

[12]S.Son, N.J.Fisch, Aneutronic fusion in a degenerateplasma, Physics Letters A 329 (2004) 76–82 or online

[13] Comparing two different types of power systems involvesmany factors in addition to the power density. Two of

the most important are the volume in which energy is producedin comparison to the total volume of the device,

and the cost and complexity of the device. In contrast,the comparison of two different fuel cycles in the same

type of machine is generally much more robust.

[14]“Theory and Experimental Program for p-B11 Fusionwith the Dense Plasma Focus”.Journal of Fusion Energy.

January 28, 2011. Retrieved 2011-02-01.

[15]University of Illinois Space Propulsion

[16]Bussard, R. W. & Jameson L. W., Inertial-Electrostatic-Fusion Propulsion Spectrum: Air-Breathing to Interstellar

Flight, Journal of Propulsion and Power Vol. 11, No. 2,March–April 1995

[17] Weller, Henry R. (10 October 2012). Tri-Alpha structuresin 12C (PDF). Light Nuclei from First Principles Workshop.Institute for Nuclear Theory: University of Washington.Retrieved 16 May 2014.

[18]Kanellos, Michael (11 March 2013). “Hollywood, SiliconValley and Russia Join Forces on Nuclear Fusion”. Forbes, Inc. Retrieved 16 May 2014.

[19] Malcolm Haines et al., Viscous Heating of Ions throughSaturated Fine-Scale MHD Instabilities in a Z-Pinch at

200–300 keV Temperature; Phys. Rev. Lett. 96, 075003(2006)

[20] V.S. Belyaev et al., Observation of neutronless fusion reactionsin picosecond laser plasmas, Physical Review E 72

(2005), or online, mentioned in news@nature.com on August26, 2005 : Lasers trigger cleaner fusion

[21]خبر گذاری مهر

[22]Cowen, R. (2013). “Two-laser boron fusionlights the way to radiation-free energy”. Nature.doi:10.1038/nature.2013.13914.

[23]Heindler and Kernbichler, Proc. 5th Intl. Conf. onEmerging Nuclear Energy Systems, 1989, pp. 177–82.

[24] W. Kernbichler, R. Feldbacher, M. Heindler. “ParametricAnalysis of p–11B as Advanced Reactor Fuel” in Plasma

Physics and Controlled Nuclear Fusion Research (Proc.10th Int. Conf., London, 1984) IAEA-CN-44/I-I-6.Vol.3 (IAEA, Vienna, 1987).

[25] El Guebaly, Laial, A., Shielding design options and impacton reactor size and cost for the advanced fuel reactor

Aploo, Proceedings- Symposium on Fusion Engineering,v.1, 1989, pp.388–391. This design refers to D–He3,which actually produces more neutrons than p–11B fuel.

[26] Miley, G.H., et al., Conceptual design for a B-3He IEC Pilotplant, Proceedings—Symposium on FusionEngineering,v. 1, 1993, pp. 161–164; L.J. Perkins et al., NovelFusion energy Conversion Methods, Nuclear Instrumentsand Methods in Physics Research, A271, 1988, pp. 188–96

[27]Moir, Ralph W. “Direct Energy Conversion in Fusion Reactors.”Energy Technology Handbook 5 (1977): 150-54.Web. 16 Apr. 2013.

[28] “Mirror Systems: Fuel Cycles, Loss Reduction and EnergyRecovery” R.F. Post, BNES nuclear Fusion ReactorConference at Culham Labs, September 1969

[29] “Experimental Results from a beam Direct Converter at100 kV” W. L. Barr, R. W. Moir and G Hamilton, December3, 1981, Journal of Fusion Energy Vol 2, No. 2,1982

[30]Quimby, D.C., High Thermal Efficiency X-ray energyconversion scheme for advanced fusion reactors, ASTM

Special technical Publication, v.2, 1977, pp. 1161–1165

[31]Nuclear fusionreactions,“chap01” — 2004/4/29 — page 12

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان تحقیق گداخت هسته ای پروتون بور11”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
دانلود رایگان تحقیق گداخت هسته ای پروتون بور11

رایگان