موضوعات جدید حقوق کار تحقیقی 1

بازدید: 362 بازدید
موضوعات جدید حقوقی کار تحقیقی1

موضوعات جدید حقوق کار تحقیقی 1

 
 1. مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی
 2. آسیب شناسی قوانین و مقررات کنونی در ارتباط با طلاق با توجه به سبک زندگی ایرانی و اسلامی
 3. اجرت المثل در طلاق
 4. بررسی جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی و جرم جعل اسناد الکترونیکی با تاکید بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
 5. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
 6. اعدام در ایران و لیبی
 7. وظایف بازرس در شرکتهای سهامی
 8. جایگاه عقل در تقنین
 9. بررسی شرایط جرم حدی قذف
 10. قوانین کیفری در حمایت از محیط زیست
 11. مفهوم و اوصاف تابعیت
 12. تعدد جرم در نظام قضایی ایران
 13. حمایت کیفری از فضای اقتصادی
 14. بزهکاری زنان
 15. تفاوت مجهول المالک مدنی و مجهول المالک ثبتی نقش بیماری کرونا در افزایش خشونت های خانگی
 16. تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری حقوق عمومی
 17. آثار حقوق مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 لایحه جدید نسبت به قانون فعلی حقوق مالی
 18. حقوق بشر در سرزمین های اشغالی حقوق بین الملل عمومی
 19. بررسی ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع حقوق جزا
 20. تاثیر اختلالات روانی بر وقوع جرم قتل حقوق جزا
 21. بررسی تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری حقوق جزا
 22. ضمان درک حقوق مدنی
 23. حقوق مالی زن در ازدواج مطابق قانون و فقه کار تحقیقی1
 24. احکام و آثار خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در فقه و قانون کار تحقیقی2
 25. نقش داوری در مناقشات بین المللی
 26. جرایم علیه بشریت
 27. بررسی حقوق هبه کلیه اموال به فرزند خوانده
 28. عدم اعلام مبتلا شدن کارمندان به ویروس کرونا و سرایت آن به همکاران قتل عمد محسوب می شود؟
 29. وضعیت حقوقی نکاح سفید
 30. وصیت به مال غیر
 31. بررسی عوامل محیط موثر بر بروز جرم و جنابت
 32. بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
 33. بررسی جرم آدم رباعی و راهکارهای کاهش آن
 34. لزوم تغییر ساختار اداری به منظور کاهش فساد اداری
 35. بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران
 36. اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی
 37. بررسی اجاره وارث در معامله فضولی
 38. بررسی اعتراض به شخص ثالث
 39. نکاح منقطع در حقوق ایران
 40. بررسی اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
 41. بررسی فقهی و حقوقی تقویت منفعت
 42. نقش قسامه در تشخیص حق در حقوق موضوعه ایران
 43. بررسی زنا و قذف از لحاظ فقهی و حقوقی
 44. منبع شناسی قواعد حقوق دادرسی مدنی حقوق مدنی
 45. تعهدات دولت بر تعهد یکی از بندهای 16 گانه اصل سوم قانون اساسی
 46. دلایل سقوط قرار سقوط دعوا و آثار آن
 47. تفسیر ساختاری سوره قصص
 48. نظام حقوقی حاکم بر استرداد کالا از سوی فروشنده
 49. بررسی خودکشی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 50. سقط جنین و بررسی آن در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 51. بررسی حبس در حقوق ایران و فقه حقوق جزا
 52. رویکرد حقوق بین المللی کیفری و مبارزه باتروریسم حقوق جزا
 53. بررسی حقوق شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری حقوق جزا
 54. بررسی تطبیقی تروریسم در حقوق کیفری ایران حقوق جزا
 55. بررسی آزادی مشروطه و نیمه مشروطه در قانون جدید مجازات اسلامی ایران
 56. بررسی قتل شبه عمد در فقه شیعه و سنی حقوق جزا
 57. صحیح یا باطل بودن مهر سنگین
 58. بررسی حقوق اقلیت های دینی بوداییان یا ارامنه یا آشوریان در حقوق اسلاسی جمهوری اسلامی ایران
 59. مبانی و قلمرو اصل آطادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر
 60. بررسی حقوق شهروندی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران
 61. بررسی حقوق زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 62. بررسی آزادی مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 63. بررسی حفاظت محیط زیست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 64. بررسی حق دادخواهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 65. حق آموزش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 66. بررسی امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 67. چالش ها پذیرش IFRS استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
 68. تاثیر عفو و گذشت در مجازات از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه
 69. بررسی عفو و بخشش در اجتماع از دیدگاه قران و روایات
 70. بررسی حقوق اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 71. حق بر عبادت در اسلام و آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر
 72. بررسی حقوق اداری در نظام های متمرکز و غیر متمرکز
 73. بررسی حقوق اداری ایران، با اصول قانون اساسی
 74. بررسی حقوق اداری حاکم بر تصمیمات اداری
 75. وثیقه و تفاوت آن با نهاد مشابه
 76. آسب های ناشی از اخراج کارگران در قانون کار حقوق کار
 77. بررسی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوق ثبتی ایران در سال های اخیر
 78. ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
 79. مبانی نظری مسئولیت مدنی زیست محیط در حقوق
 80. مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
 81. مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
 82. جامعه شناسی جنایی
 83. اصل احتیاط در اصول فقه
 84. مراحل ثبت سند و احراز هویت در دفترخانه ثبت شرکت
 85. جایگاه قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت
 86. انتقال خیارات به ورثه
 87. مبانی نظری مسئولیت مدنی زیست محیطی در حقوق
 88. تحلیل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر عدالت ترمیمی
 89. اصل انصاف در حقوق تجارت بین الملل
 90. اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
 91. بررسی تطبیقی موافقت نامه تریپس با حقوق مالکیت فکری در ایران
 92. تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
 93. تجارت بین الملل در مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
 94. داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل
 95. روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل
 96. موافقت های بنیادین سازمان تجارت جهانی
 97. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر
 98. موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی
 99. مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
 100. نسبت میان حقوق بین الملل بشر و حقوق سازمان جهانی تجارت
 101. نظریه های حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل
 102. نقش تجارت بین الملل در از بین بردن فقر
 103. ضمان درک
 104. احکام و آثار خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در فقه و قانون
 105. حقوق مالی زن در ازدواج مطابق قانون و فقه
 106. مناقصه از دیدگاه اسلام
 107. ارزشیابی عملکرد دولت
 108. مسئولیت کیفری پزشک
 109. قطع روابط دیپلماتیک و حقوق شهروندی
 110. حقوق بشر و اسلام
 111. اختیارات دادستان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 112. عدالت ترمیمی در حقوق خانواده
 113. ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح بعنوان سند رسمی
 114. فرمالیسم متداول در حقوق خانواده آلمان
 115. پروسه رسیدگی به تقاضای طلاق در مقابل دادگاه
 116. مسائل حقوقی بین نظام های حقوقی دو یا چند کشور با هم
 117. فروش اقساطی در کنوانسوین بیع بین المللی کالا
 118. حقوق بین المللی محیط زیست
 119. بررسی ماهیت خسارت و وجه التزام در فقه و قوانین ایران
 120. حقوق کودکان در محلات حاشیه نشین
 121. حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر
 122. بررسی جرایم قابل تعلیق
 123. جایگاه قاعده در نظام حقوقی ایران
 124. ترجمه و تطبیق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا
 125. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سیر تحول آن از تصویب تا کنون
 126. مسئول پرداخت دیه در حوادث ورزشی
 127. حقوق محیط زیست در ایران و عرصه بین المللی
 128. حقوق ثبت اسناد و املاک
 129. حجیت فیلم،صورت،عکس در امور کیفری
 130. حقوق اداری کشور مصر
 131. تحليل پايداري بلند مدت فعاليت هاي فضايي از منظر توسعه پايدار
 132. ​بررسی تفاورت قانونی اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد طبق قانون مجازات اسلامی جدید
 133. پروپزوال طرح تحقیق، پلن دقیق
 134. ارزیابی مقررات طلاق در حقوق موضوعه ایران
 135. مقاله کارشناسی رشته حقوق
 136. نقش ارث در بزهکاری
 137. مسئولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی
 138. بررسی تطبیقی ارکان جرم و اختلاس در ایران و چین
 139. ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران
 140. راه های سرمایه گذاری در شرایط تحریم
 141. نقش موسیقی در جریان تنش زدایی میان چین و ژاپن دهه هفتاد میلادی
 142. بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا
 143. تفاوت بین دعوی خلع ید و تخلیه ید
 144. لزوم تغییر ساختار اداری به منظور کاهش فساد اداری
 145. ترجمه ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی امریکا

مطالعه بیشتر