رونمایی از لوگوی جدید فایلم

بازدید: 621 بازدید

امروز 1398.09.19 نسخه جدید لوگوی فایلم طراحی و در هدر سایت قرار گرفت

لوگوی ترکیبی هست

هم نمایانگر برند فارسی (فایلم) هم نمایانگر آدرس سایت

دایره کنارش هم به عنوان فاوآیکون طراحی شده در لوگو بصورت ترکیبی استفاده شده است

داخل دایره 3 نکته درج شده است

1- ف نماد (فروشگاه فایلم)

2- عقربه سنج سرعت نماد (سرعت سایت)

3- موج دریا نماد (وسعت سایت)

 

سپاس از طراح لوگو

 

 

 

مطالعه بیشتر