خرید
18,000 تومان

تحقیق آثار حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ لایحه جدید نسبت به قانون فعلی و کاهش مالیات اشخاص حقوقی در لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد

خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت و علل جرایم اقتصادی

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی سرقت و انواع آن

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی نشر اکاذیب در فضای سایبر

خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی ساز و كارهاي ناظر بر فاضل ديه در جنايت مرد به زن

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی بررسی و تحلیل موانع قانونی اطاله دادرسی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر دادگستری در مقایسه با هیات رسیدگی به تخلفات اداره کار

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی نقش متهم در تعیین کیفر در حقوق جزای بین الملل

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی فروش اقساطي در كنوانسيون بين المللي بیع كالا

خرید
32,000 تومان

کار تحقیقی بررسی زنا و قذف از لحاظ فقهی حقوقی

خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی مفهوم امنیت در حقوق بین الملل

خرید
30,000 تومان

کار تحقیقی سب النبی و احکام آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد کاربردی در رویه قضایی

0