خرید
پرداخت دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی، پاسداری از بیت المال یا حمایت از حقوق زنان
20,000 تومان

پرداخت دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی، پاسداری از بیت المال یا حمایت از حقوق زنان

خرید
بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال
30,000 تومان

بررسی و تحلیل سند 2030 از دیدگاه قانون اساسی، اسلام و اصل استقلال

خرید
دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی
38,000 تومان

دادخواست ممانعت از حق در مال مشاع، ثبت ازدواج، الزام به تمکین زوجه، فسخ نکاح و انتشار تصایر خصوصی در فضای مجازی

خرید
تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه
22,000 تومان

کار تحقیقی تعریف و تشخیص تعهد به وسیله ‌تعهد به نتیجه

خرید
تحلیل گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ترور سردار سلیمانی
32,000 تومان

تحلیل گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ترور سردار سلیمانی

خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت و علل جرایم اقتصادی

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی نشر اکاذیب در فضای سایبر

خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی ساز و كارهاي ناظر بر فاضل ديه در جنايت مرد به زن

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی بررسی و تحلیل موانع قانونی اطاله دادرسی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر دادگستری در مقایسه با هیات رسیدگی به تخلفات اداره کار

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی مقایسه حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی نقش متهم در تعیین کیفر در حقوق جزای بین الملل

0