×
خرید
27,000 تومان

کار تحقیقی ماهیت و علل جرایم اقتصادی

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی نشر اکاذیب در فضای سایبر

خرید
28,000 تومان

کار تحقیقی ساز و كارهاي ناظر بر فاضل ديه در جنايت مرد به زن

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی بررسی و تحلیل موانع قانونی اطاله دادرسی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر دادگستری در مقایسه با هیات رسیدگی به تخلفات اداره کار

خرید
29,000 تومان

کار تحقیقی مقایسه حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

خرید
33,000 تومان

کار تحقیقی نقش متهم در تعیین کیفر در حقوق جزای بین الملل

خرید
25,000 تومان

کار تحقیقی فروش اقساطي در كنوانسيون بين المللي بیع كالا

خرید
32,000 تومان

کار تحقیقی بررسی زنا و قذف از لحاظ فقهی حقوقی

خرید
12,000 تومان

آسیب شناسی قوانین و مقررات کنونی در ارتباط با طلاق با توجه به سبک زندگی ایرانی و اسلامی

خرید
12,000 تومان

ترهین اموال منقول و غیر منقول و چالش های عملی وصول مطالبات از محل آنها

خرید
کار تحقیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون هامبورگ
26,000 تومان

کار تحقیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون هامبورگ

0