موضوعات جدید کار تحقیقی حقوق بین الملل و تجاری

بازدید: 305 بازدید
حقوق بین الملل و تجاری

موضوعات جدید کار تحقیقی حقوق بین الملل و تجاری

 1. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو
 2. چگونگی احقاق حقوق اقتصادی در ایران و حقوق بین المللی
 3. نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری
 4. مرور زمان در دعاوی تجاری
 5. مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی
 6. فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
 7. چگونگی انتقال اسناد تجاری درقانون تجارت
 8. قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
 9. تاثیر قوه قاهره برقراردادهای تجاری
 10. چگونگی حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی
 11. موارد رافع مسئوليت قراردادي درتجارت بين الملل
 12. شيوه جبران خسارت در تجارت بين الملل
 13. نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل
 14. داوری در معاملات دولتی در حقوق بین الملل
 15. تأثیر قوّه قاهره بر حمل و نقل دریایی و شیوه جبران خسارت در آن
 16. بررسی صلح بین الملل
 17. نیل به صلح جهانی از طریق قوانین بین الملل
 18. حقوق اجتماعی در نظام حقوق بین الملل
 19. تأثيرسازمان های بين المللی غيرحکومتی در صلح جهانی
 20. نقش سازمانهای بین المللی درقانون سازی
 21. نقش یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
 22. مخاصمات دریایی و هوایی در حقوق بین الملل
 23. مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل
 24. نیل به صلح جهانی از طریق قوانین بین الملل
 25. حقوق اجتماعی در نظام حقوق بین الملل
 26. تأثيرسازمان های بين المللی غيرحکومتی در صلح جهانی
 27. حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی
 28. مسئولیت مدنی دولت ها در مخاصمات بین المللی
 29. قواعد حاکم بر دادرسی به مخاصمات بین المللی
 30. مرجع داوری در مخاصمات بین الملل
 31. حقوق غیر نظامیان در خصومات بین الملل
 32. خلع صلاح و توسعه پایدار
 33. صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر وضعیت فلسطین و میانمار
 34. حقوق بشردوستانه و بازی های رایانه ای
 35. تعهدات دولتها در مقابله با نرم افزارهاى آسيب زا
 36. اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی اختلاف میان کرواسی و صربستان سال ۲۰۰۸
 37. نگرش کشورهای مالزی و انذونزی درمورد تابعیت مضاعف
 38. هدف دوم توسعه پايدار پايان دادن ب گرسنگي،دستيابي به امنيت غذايي،بهبود تغذيه و توسعه كشاورزي خروج كشورها از اساسنامه ديوان يين المللي كيفري ا تاكيد بر خروج كشورهاي افريقايي
 39. اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی اختلاف میان کرواسی و صربستان سال 2008
 40. امکان سنجی بررسی روابط بین ایران و آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا کنون
 41. نقش سازمان بین الملل دریاییIMO-  در خصوص حفاظت از محیط زیست با توجه به مقررات پروتکل ها و موافقت نامه های جدید و رویکرد های جدید سازمان بین المللی دریایی
 42. تحليل پايداري بلند مدت فعاليت هاي فضايي از منظر توسعه پايدار
 43. مبارزه با فساد اقتصادی در ایران و مقایسه با کنوانسیون های مریدا و 2007

مطالعه بیشتر