موضوعات جدید حقوق کار تحقیقی 2

بازدید: 291 بازدید
موضوعات جدید حقوقی کار تحقیقی2
  1. حقوق محیط زیست در ایران و عرصه بین المللی
  2.  حقوق ثبت اسناد و املاک
  3. حجیت فیلم،صورت،عکس در امور کیفری
  4. حقوق اداری کشور مصر
  5. تحليل پايداري بلند مدت فعاليت هاي فضايي از منظر توسعه پايدار
  6. ​بررسی تفاورت قانونی اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد طبق قانون مجازات اسلامی جدید

مطالعه بیشتر