فروشگاه فایلم

فروشگاه فایلم یک سایت فروشگاه ساز معتبر در زمینه فروش فایل و خرید فایل جهت کسب درامد اینترنتی می باشد کسب درامد اینترنتی خود را شروع کنید و فایل بفروشید

پیشنهادات ویژه

دانلود رایگان و ارزان از فروشگاه فایلم
  • فهرست مطالب کار تحقیقی حقوق مدنی بیگانگان در ایران چکیده. 4 مقدمه. 5 فصل اول: مفهوم اتباع بیگانه و مبانی حقوقی آن. 6 1-1-مفهوم و مصداق اتباع بیگانه. 6 1-2-مبانی حقوق بیگانگان در ایران. 10 فصل دوم: حقوق  مدنی بیگانگان. 13 2-2-  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق. 17 2-3- قرابت و نسب.. 26 2-4- ارث و میراث.. 29 2-5-آزادی ورود، اقامت و خروج و حق دادخواهی.. 33 2-6-تملک اموال. 34 نتیجه گیری.. 38 منابع و مآخذ. 40 چکیده اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می توانند از حقوق در یک کشور بهره مند شوند  اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. در مورد بیگانگان، طبق حقوق ایران اصل بر آن است که اتباع بیگانه از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار می باشند مگر آنکه قانون به طور صریح آنها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد.در قانون داخلی ایران...

    17,000 تومان 15,000 تومان

نمایش 1–21 از 152 نتیجه

0