×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

علل گرایش به استعمال شیشه و راه های پیشگیری از آن

تاریخ انتشار
17 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
344 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
بحث از مواد مخدر و اعتیاد به مواد روان گردان شاید به اندازه گسترش آن در بین افراد جامعه ی جهانی قدمت داشته باشد و در هر دوره و زمانی به روش های مختلفی افراد با این موضوع روبرو بوده اند و به عده ای نیز مستقیم یا غیر مستقیم لطمات و صدمات جبران ناپذیری وارد شده است .با نگاهی به تاریخ می توان دریافت هر زمان که در جامعه ی بشری که رشد و بالندگی و کمال انسانی سر لوحه حیات و زندگی بوده و مسولین و بزرگان با اندیشه ای سالم و انسان دوست بر فرهنگ اجتماعی مردم اثر بخشی داشته اند خود به نحوی از موضوع اعتیاد مخصوصا هنگامی که دامنگیر نسل آینده شده باشد دل نگران بوده اند و اندیشمندان و صاحب نظران در هر زمانی با بیان زشتی ها و بالایایی که از باز شدن چتر این معضل بر سلامت جامعه فرو خواهد ریخت هشدار دهندگان عامه مردم بوده اند. اعتیاد و مواد مخدر و مواد روان گردان"شیشه" بخصوص در سالهای اخیر که اشکال مختلفی از این نوع مواد در دسترس افراد قرار گرفته و برای هشدار به مصرف گنندگان و آنهایی که به نحوی مسئو لیت و سر پرستی جامعه را بر عهده دارند جایگاه ویژه ای دارد

«فهرست مطالب»

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-  سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-9- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:اعتیادوانواع موادمخدر

2-1- اعتیادچیست …………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2-آثاروعوارض اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….10

2-3- مراحل اعتیاد  …………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4- انواع موادمخدر ………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4-1- موادسستی زا ………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4-2- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………….12

2-4-3- موادتوان زا  …………………………………………………………………………………………………………………12

2-5- وضعیت موادمخدرقبل ازانقلاب………………………………………………………………………………………….12

2-6- وضعیت موادمخدرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………14

2-7- وضعیت موادمخدردرجهان  ………………………………………………………………………………………………14

2-8- انواع داروهای روان گردان…………………………………………………………………………………………………15

2-8- 1-داروهای کندساز …………………………………………………………………………………………………………..15

2-8-2-داروهای محرک……………………………………………………………………………………………………………..15

2-8-3- داروهای توهم زا……………………………………………………………………………………………………………16

2-8-3-1- ماری جوانا  ……………………………………………………………………………………………………………16

2-8-3-2- ال اس دی  ……………………………………………………………………………………………………………..17

2-8-3-3- پی سی پی  ……………………………………………………………………………………………………………..17

2-9- سبب‌شناسي  اتيولوژيك پسيكوپاتولوژيك سوء مصرف مواد…………………………………………………….18

2-10- سوء مصرف مواد روانگردان شیشه……………………………………………………………………………………..19

2-10-1-نامهای شیشه………………………………………………………………………………………………………………..19

2-10-2-ساختار شیشه………………………………………………………………………………………………………………20

2-10-3-تاریخچه شیشه…………………………………………………………………………………………………………….21

2-10-4-روش های مصرف شیشه………………………………………………………………………………………………24

2-10-5-اقسام مصرف………………………………………………………………………………………………………………25

2-10-6-کار مغز و سیستم اعصاب مرکزی…………………………………………………………………………………..25

2-10-7-علل افزایش تولید و شیوع مصرف شیشه در ایران و جهان…………………………………………………26

2-10-8-عوامل افزایش تولید شیشه ماده روانگردان……………………………………………………………………….26

2-10-9-علل گرايش معتادان ماده مخدر صنعتي(شیشه)…………………………………………………………………27

2-10-10-اثرات اعتياد به داروي روانگردان(شیشه)……………………………………………………………………….31

2-10-10-1-پرواز شیشه‌ای……………………………………………………………………………………………………….33

2-10-10-2-پرحرفی شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………..34

2-10-10-3-لاغری شیشه‌ای…………………………………………………………………………………………………….35

2-10-11-علائم کلی روحی مصرف آمفتامین………………………………………………………………………………38

2-10-12-تاثیر آمفتامین بر روی سیستم اعصاب مرکزی………………………………………………………………..40

2-10-12-تاثیرات فیزیکی و جسمانی مصرف شیشه…………………………………………………………………….43

2-10-13-اثرات جسمی……………………………………………………………………………………………………………44

2-10-14-علایم و نشانه مسمومیت مصرف شیشه………………………………………………………………………..49

فصل سوم: علل گرایش به موادمخدروروان گردان

3-1-نظریه‌هایی کهن…………………………………………………………………………………………………………………53

3-1-1- سقراط ، افلاطون و ارسطو………………………………………………………. …………………………………..53

3-2- تاریخچه شهرستان ورامین………………………………………………………………………………………………….54

3-2-1-مواد مخدر در منطقه ورامین…………………………………………………………………………………………….57

3-3-قلمرو گرایش به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1- حیطه درونی ………………………………………………………………………………………………………………..59

3-4-تبیین زیست شناسی…………………………………………………………………………………………………………..62

3-5- عوامل درونی علل گرایش به اعتیاد……………………………………………………………………………………..66

3-6 -عوامل بیرونی گرايش به مواد مخدر……………………………………………………………………………………….67

3-6-1- عوامل خانوادگی گرایش به مواد مخدر و اعتیاد…………………………………………………………………67

3-7-عوامل  اجتماعی گرايش به مواد مخدر………………………………………………………………………………….73

3-8-نظریه کنترل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..76

  فصل چهارم: اثرات موادمخدربرجوانان وراههای پیشگیری ازآن

4-1-چگو نگی ومراحل روی آوری به اعتیاد…………………………………………………………………………….80

4-1-1-مرحله ورود به قلمرو اعتياد يا دوره يادگيري…………………………………………………………………..80

4-1-2-يادگيري مهمترين مرحله اعتياد…………………………………………………………………………………………81

4-2-مدل بيماري اعتياد به داروهاي روانگردان……………………………………………………………………………….81

4-3-داروهاي روانگردان  ………………………………………………………………………………………………………….82

4-4-عوامل مشترك اعتيادآوری داروها ی روانگردان……………………………………………………………………..82

4-5-ويژگي های عمده وابستگي دارويي  دراعتياد…………………………………………………………………………84

4-6-افزایش زمینه های بزهکاری مصرف شیشه……………………………………………………………………………85

4-7-گسترش مصرف شیشه در زنان……………………………………………………………………………………………..89

. 4-7-1-سوء استفاده از زنان برای خرید و فروش و انتقال مواد مخدر……………………………………………..90

4-7-2-سد های موجود برای ورود زنان به درمان اعتیاد…………………………………………………………………91

4-7-3-عواقب گرايش رو به افزایش زنان به مصرف شيشه…………………………………………………………….92

4-8-كودكان بزهكار…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8-1-تعریف طفل بزهکار……………………………………………………………………………………………………….96

4-8-2-عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………………………………………….99

4-9-درمان مواد محرک شیشه…………………………………………………………………………………………………….103

4-10- پیشگیری و درمان اعتیاد شیشه…………………………………………………………………………………………104

4-11-تدايبرپيشگيری ازاعتياد به مواد روانگردان(شیشه)…………………………………………………………………106

4-11-1-مشاوره درمان ناموفق شیشه…………………………………………………………………………………………108

4-11-2-راهکارها ومراحل درمانی…………………………………………………………………………………………….110

4-12-نقش دولت براي پيشگيري و درمان…………………………………………………………………………………..112

4-13-کنترل پیش‌سازهای شیشه……………………………………………………………………………………………….115

4-13-1-تاثیر دسترسی به انواع  خدمات……………………………………………………………………………………..117

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-انتقادات…………………………………………………………………………………………………………………………..130

5-2-راهکارهای پیشگیری از اعتیاد به مواد روانگردان……………………………………………………………………131

5-3- راهکار های پيشگيري‌ و بازداري‌ نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهكاري‌……………………………………………… 135

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………140

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………143

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “علل گرایش به استعمال شیشه و راه های پیشگیری از آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0