پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
40
تاریخ انتشار
30 آبان 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
6 بازدید
48,000 تومان

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

  چکیده امروزه، اهمیت هماهنگی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر هیچ کشوری پوشیده نیست. درگذر از مسیر پرپیچ ‌و خم پذیرش این استانداردها، آگاهی از فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیشرفت حسابداري در پرتو توسعه اقتصادي جوامع و چارچوب سیاسي کشورها در حال وقوع است. با توجه به اینکه امروزه استانداردهاي حسابداري براي گزارشگري مالي در بازارهاي جهاني کاربرد گستردهاي دارند، یکپارچه سازي فزاینده بازار و مباني سیاسي در سطح جهان مي تواند موجب تکامل هر چه بیشتر استانداردهاي گزارشگري مالي و رویه هاي مربوط به آن در سطح بین المللي شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و مروری بر ادبیات موضوعی، به بررسی ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و محدودیت‌های آن در ایران پرداخته و در ادامه راهکارهای اجرایی به‌منظور پیاده‌سازی موفق به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران ارائه می‌دهد. واژه‌های کلیدی: استانداردهای بین المللی، گزارشگری مالی، International Financial Reporting System(IFRS)، مزایا IFRS،  چالشهای IFRS  

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

  مقدمه جهانی‌شدن فرآیندی تاریخی است که در پاسخ به نیاز به بهبود تسهیم منابع و توسعه‌ی هر چه سریع‌تر بازارها و اقتصاد جهانی ایجادشده است. مرور عقاید و نظریات دانشمندانی چون اسمیت، ریکارد و مارکس درباره پدیده جهانی‌شدن گویای این مطلب است. جهانی‌شدن دیگر جزئی از رشد نیست بلکه به کانون و قلب راهبردها راه‌یافته است و بیش از هر چیز، بازارهای سرمایه را تحت تأثیر خود قرار داده است. ازآنجاکه حسابداری زبان کسب‌وکار و تجارت است و یکی از ارکان اساسی بازارهای سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند می‌توان ادعا کرد جهانی‌سازی بازارهای سرمایه، قبل از هر چیز یکنواختی در حسابداری را می‌طلبد.   و جهانی‌شدن اقتصاد، معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی (به لحاظ اقتصادی) را کم‌رنگ‌تر کرده و همگن بودن و مقایسه پذیری اطلاعات کشورها را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است.   در حقیقت سرمایه گذاران فرصت‌های سرمایه گذاری را در کل جهان جست‌وجو می‌کنند، بسیاری از واحدهای تجاری به دنبال بسط فعالیت‌های خود در خارج از مرزهای کشورشان بوده و به دنبال سرمایه با پایین‌ترین هزینه هستند، ادغام در میان بزرگ‌ترین بازارهای بورس جهان ادامه دارد و بیشترین معاملات سرمایه گذاری از طریق اینترنت انجام می‌شود.   پیش‌نیاز تمامی این فعالیت‌ها شفافیت و دقت در گزارشگری شرکت‌هاست تا سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر کاربران این قبیل اطلاعات بتوانند عملکرد شرکت‌ها را از یک کشور به کشوری دیگر مورد مقایسه قرار دهند. رفع این نیازها و اقدام در جهت سهولت مقایسه پذیری عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری به‌منظور خرید، نگه‌داری و یا فروش تنها از طریق کاهش و یا حذف تفاوت در سیاست‌های حسابداری و اصول بین کشورها عملی می‌شود و این امر به نوبهٔ خود ضرورت وجود یک سری واحد از استانداردهای حسابداری جهانی را ایجاد می‌کند. بنابراین باهدف کاهش تفاوت‌های جهانی در استانداردهای حسابداری، هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی، اقدام به تدوین استانداردهای بین المللی کرد تا سال 2005 کاربران اصلی این استانداردهای بین المللی اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی بود اما در سال‌های اخیر شاهد رواج این استانداردها در میان کشورهای درحال‌توسعه هستیم. علیرغم این گسترش و نفوذ، مقالات اندکی به بررسی اعمال و اتخاذ استانداردهای بین المللی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته‌اند. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده ضمن ارائه جزئیاتی پیرامون استانداردهای حسابداری بین المللی به بیان علل، موانع و مشکلات اجرای این قبیل استانداردها در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته شود

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

 

چکیده

امروزه، اهمیت هماهنگی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر هیچ کشوری پوشیده نیست.

درگذر از مسیر پرپیچ ‌و خم پذیرش این استانداردها، آگاهی از فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیشرفت حسابداري در پرتو توسعه اقتصادي جوامع و چارچوب سیاسي کشورها در حال وقوع است. با توجه به اینکه امروزه استانداردهاي حسابداري براي گزارشگري مالي در بازارهاي جهاني کاربرد گستردهاي دارند،

یکپارچه سازي فزاینده بازار و مباني سیاسي در سطح جهان مي تواند موجب تکامل هر چه بیشتر استانداردهاي گزارشگري مالي و رویه هاي مربوط به آن در سطح بین المللي شود.

پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و مروری بر ادبیات موضوعی، به بررسی ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و محدودیت‌های آن در ایران پرداخته و در ادامه راهکارهای اجرایی به‌منظور پیاده‌سازی موفق به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: استانداردهای بین المللی، گزارشگری مالی، International Financial Reporting System(IFRS)، مزایا IFRS،  چالشهای IFRS

 

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

 

مقدمه

جهانی‌شدن فرآیندی تاریخی است که در پاسخ به نیاز به بهبود تسهیم منابع و توسعه‌ی هر چه سریع‌تر بازارها و اقتصاد جهانی ایجادشده است. مرور عقاید و نظریات دانشمندانی چون اسمیت، ریکارد و مارکس درباره پدیده جهانی‌شدن گویای این مطلب است. جهانی‌شدن دیگر جزئی از رشد نیست بلکه به کانون و قلب راهبردها راه‌یافته است و بیش از هر چیز، بازارهای سرمایه را تحت تأثیر خود قرار داده است.

ازآنجاکه حسابداری زبان کسب‌وکار و تجارت است و یکی از ارکان اساسی بازارهای سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند می‌توان ادعا کرد جهانی‌سازی بازارهای سرمایه، قبل از هر چیز یکنواختی در حسابداری را می‌طلبد.

 

و جهانی‌شدن اقتصاد، معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی (به لحاظ اقتصادی) را کم‌رنگ‌تر کرده و همگن بودن و مقایسه پذیری اطلاعات کشورها را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است.

 

در حقیقت سرمایه گذاران فرصت‌های سرمایه گذاری را در کل جهان جست‌وجو می‌کنند، بسیاری از واحدهای تجاری به دنبال بسط فعالیت‌های خود در خارج از مرزهای کشورشان بوده و به دنبال سرمایه با پایین‌ترین هزینه هستند، ادغام در میان بزرگ‌ترین بازارهای بورس جهان ادامه دارد و بیشترین معاملات سرمایه گذاری از طریق اینترنت انجام می‌شود.

 

پیش‌نیاز تمامی این فعالیت‌ها شفافیت و دقت در گزارشگری شرکت‌هاست تا سرمایه گذاران،

اعتباردهندگان و سایر کاربران این قبیل اطلاعات بتوانند عملکرد شرکت‌ها را از یک کشور به کشوری دیگر مورد مقایسه قرار دهند.

رفع این نیازها و اقدام در جهت سهولت مقایسه پذیری عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری به‌منظور خرید، نگه‌داری و یا فروش تنها از طریق کاهش و یا حذف تفاوت در سیاست‌های حسابداری و اصول بین کشورها عملی می‌شود و این امر به نوبهٔ خود ضرورت وجود یک سری واحد از استانداردهای حسابداری جهانی را ایجاد می‌کند.

بنابراین باهدف کاهش تفاوت‌های جهانی در استانداردهای حسابداری، هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی، اقدام به تدوین استانداردهای بین المللی کرد

تا سال 2005 کاربران اصلی این استانداردهای بین المللی اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی بود اما در سال‌های اخیر شاهد رواج این استانداردها در میان کشورهای درحال‌توسعه هستیم.

علیرغم این گسترش و نفوذ، مقالات اندکی به بررسی اعمال و اتخاذ استانداردهای بین المللی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته‌اند. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده ضمن ارائه جزئیاتی پیرامون استانداردهای حسابداری بین المللی به بیان علل، موانع و مشکلات اجرای این قبیل استانداردها در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته شود

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فایلم
 • فروشنده: فایلم
 • آدرس: گیلان
  رشت
  شهدا
  پاستور
  4175675895
 • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و چالش‌های پذیرش آن در ایران

48,000 تومان