×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو 159 صفحه

تاریخ انتشار
18 آبان 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
234 بازدید
10,000 تومان
  خرید این محصول
موفقيت نسبي همگرايي در اروپا، موجب شده است كه ساير مناطق جهان به ايجاد ترتيبات منطقه‌اي، به منظور رشد و توسعه اقتصادي و ترويج صلح و دوستي در منطقه فكر مي‌كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.
فصل اول: پيشگفتار  .

مبحث اول: مقدمه  .

مبحث دوم: بيان مسئله  .

مبحث سوم: ضرورت و اهميت تحقيق   .

مبحث چهارم: چارچوب نظري   .

مبحث پنجم:روش تحقیق………………….. …………………….. …………………………………………11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی   5

مبحث اول: مقدمه  6

مبحث دوم:  زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 6

مبحث سوم : گام های آغازین  در تشکیل اتحادیه ی اروپا 10

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union   13

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 18

گفتار دوم : کمیسیون (commission )  21

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی   22

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )  24

گفتار پنجم:دیوان بدوی   25

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor  27

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 27

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی   27

گفتار  دوم : اهداف سیاسی و امنیتی   31

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی   35

فصل سوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو)  .

سازمان همكاري اقتصادي (اكو)  38

مبحث اول: مقدمه  39

مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي)  40

گفتار اول: مقدمه  40

گفتار دوم: كاركرد  41

گفتار سوم: روابط تجاري   42

گفتار چهارم: عوامل ناكامي   43

مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و گسترش آن   44

گفتار اول: مقدمه  44

گفتار دوم: اهداف    45

گفتار سوم: اركان   46

گفتار چهارم: تشكيلات    49

گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي   50

مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو  51

گفتار اول: مقدمه  51

گفتار روم: بيانيه‌ي كويته (طرح عمل اكو)  53

گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو)  56

گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو  59

مبحث چهارم: اعضاي اكو در يك نگاه  62

گفتار اول: مقدمه  62

گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو  63

گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو  63

گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه  66

مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو  67

مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو  70

فصل چهارم: بررسي روابط حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)  74

مبحث اول: مقدمه  75

مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو  83

مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو  87

گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو  88

گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز  90

مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا 95

گفتار اول: منابع حقوق   96

گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو  97

مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا 98

مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا 103

مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو  106

مبحث هشتم: آسيب شناسي روابط ايران و اتحاديه اروپا : پيشنهادهايي براي تنظيم روابط    119

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌هاي اتحاديه اروپا (اروپاي متحد) براي ايران   123

مبحث دهم: تحريم‌ها، موضوع هسته‌اي ايران: مواضع قدرت‌هاي اروپايي در قابل آنها 131

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپايي در قبال تحريم‌ها 131

گفتار دوم: ديدگاه شهروندان اروپايي در قبال موضوع هسته‌اي ايران   132

گفتار سوم: نتيجه  135

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات    .

مبحث اول: نتيجه‌گيري  

مبحث دوم: پيشنهادات    .

گفتار اول: مفاد آخرين قطعنامه اتحاديه اروپا عليه ايران و پيشنهادات موجود  .

فهرست منابع و مآخذ   136

الف: فارسي   136

ب:انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………………183

ج:سایت ها:…………………………………………………………………………………………………………..184

Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….18

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0